Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Svenska A2 del 1, Swedish course through Skype

Svenska A2 del 1, Swedish course through Skype

Take the opportunity to study Swedish through Skype in very small groups - maximum of eight participants per group. The aim of the course is to enable students to communicate in common everyday situations. We focus on communicative skills and you actively participate during lessons, using Swedish from the start. Swedish is the language of instruction.

If you have studied level A1 (part 1 and 2) this course, running three times a week for five weeks, is suitable for you. Between lessons you are expected to do a couple of hours of homework.

Vill du lära dig svenska i ett lite snabbare tempo? På våra kurser studerar du tre dagar i veckan under fem veckor. Fokus ligger på muntlig kommunikation och vi ägnar mycket tid åt att träna och förstå enkel vardagssvenska. Nivån är indelad i del 1 och del 2.

Vem kan gå kursen?

På våra nybörjarkurser får du lära dig grunderna i det svenska språket. Denna kurs passar dig som har läst nivå A1 del 1 samt del 2 (60 timmar) eller har motsvarande förkunskaper.

Mål

Målet är att du, efter A2 del 1 och 2, ska kunna klara dig i olika vardagssituationer. Till exempel fråga efter vägen, tala om ditt jobb, din familj och dina intressen. Du befäster och fördjupar också de kunskaper du redan har.

Kursinnehåll

Vi arbetar med alla språkfärdigheter – tala, läsa, höra och skriva
 • Fokus ligger på muntlig kommunikation
 • Undervisningen sker på svenska
 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt
 • Du behöver lägga ner ett par timmars hemarbete inför varje lektion
 • Din lärare hjälper dig att bedöma dina framsteg kontinuerligt

Kursupplägg

Kursen går tre gånger i veckan under 5 veckor. Totalt 30 studietimmar. Räkna med några timmars hemarbete. Gruppundervisning, max 8 deltagare.

Litteratur/material

Rivstart A1 + A2 Textbok ISBN: 9789127434202 och övningsbok ISBN: 9789127434219 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Facit och webbövningar till boken finns på www.nok.se/rivstart. Du behöver även en tvåspråkig ordbok. Deltagare som studerar hos oss får 5 % rabatt då dom handlar litteraturen hos Bokus (www.bokus.com). Deltagare/elever ska när de handlar använda kampanjkoden; funi5 för att få del av rabatten.

Fortsättningsmöjligheter

Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser. Vår ambition är att du skall få samma tid, lärare och lokal på din fortsättningskurs som du hade tidigare.

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

För att undervisningen ska fungera så problemfritt som möjligt måste ni innan kursstart ha: Bredbandsuppkoppling (1024 kbs eller högre), Skype privat version och inte Business version, (laddas ner från länken nedan), Headset om inte mikrofon är inbyggd samt webbcamera. Var vänlig uppge ert Skypealias vid bokning av kursen i meddelandefältet.

När din kurs närmar sig sitt slut kommer det att skickas en kursutvärdering till din mailadress. Vi skulle uppskatta om du tog dig tid att besvara denna enkät då din åsikt är mycket viktig för oss. Tack på förhand! Vi erbjuder ytterligare ett tiotal språkkurser via skype.

Ni får 10% rabatt om ni väljer att betala för 3 kurser i förskott.
framåt."

Who can take the course?

This is an advanced course and is suitable for those who have read the level A1, Part 1 and 2 (60 hours) or have equivalent knowledge.

Goal

The goal is that after A2 Parts 1 and 2, you should be able to get by in everyday situations. For example, ask for directions, talk about your job, your family and your interests. You also strengthens and deepens the knowledge you already have.
Teaching is as far as possible in Swedish. We work with partner exercises, listening comprehension and conversation.

We work with all language skills - speaking, reading, listening and writing

 • The focus is on oral communication
 • Teaching in Swedish
 • You actively participate in class
 • Exercises in pairs and small groups are an important part of teaching, you get to use the language maximum
 • You need to spend a couple of hours of homework for each lesson
 • Your teacher will help you to assess your progress continuously


Course structure


The course runs three times a week for 5 weeks. A total of 30 study hours. Expect a few hours of homework. Group instruction, maximum 9 participants.

Literature /material

Rivstart A1 + A2 Textbook ISBN: 9789127434202 and Exercise ISBN: 9789127434219 (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Nature and Culture 2014). Answers and Web exercises of the book are on www.nok.se / Rivstart, you need a bilingual dictionary. You can buy the book from www.bokus.com. You dont need a swedish personal number. You also get 5% discount when you order your book on www.bokus.com and study with us. Students / pupils should use the promotion code; funi5 to receive the discount

Continued Opportunities

We offer advanced courses to all current courses. Our ambition is that you should get the same time, teachers and local on your course as you had before.

Course certificates

If required, we write a certificate of attendance for this course at the 75 percent attendance.

Other information

For teaching to work as smoothly as possible, you must have before the course begins: Broadband (1024 kbs or higher), Skype private version and not Business version, (downloaded from link below), Headset and webcam. We ask you to please check that you are using the latest version of Skype. Please also test that everything works before the course starts. And during the course, please make sure that you are alone in the room. Please, send us your Skype alias when you making the application. You can write it under ”Message”.

When your course of study is nearing the end you will be sent a course evaluation to your email address. We would like you took the time and responded to the survey since your opinion is very important to us. Thanks in advance! We offer a lot of other language courses via Skype.

You will get 10% discount if you choose to pay for 3 courses in advance.

Länkar

Kursledare

Jane Raidma

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Södertälje
info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Storgatan 3, 15172 SÖDERTÄLJE
Kursstart
27 nov 2019
Slutdatum
15 jan 2020
Antal veckor
5 veckor
Tid kvar till startdatum:
15 dagar
Tider
Må 07:30 - 09:00
Ti 07:30 - 09:00
On 07:30 - 09:00
Studietimmar
30
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
15 st
Arr nr.
1030926
Platser kvar
Ja
Pris
3 475 kr