Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Kantonesiska

Kinesiska - kantonesiska

Kantonesiska tillhör en av de stora kinesiska dialekterna. Kantonesiska kallas även yue eller yuht.

Kantonesiska talas bland annat i Hongkong och provinshuvudstaden Guangzhou.

Frågan om kantonesiska ska klassificeras som ett separat sinitiskt språk eller en dialekt är kontroversiell.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning