Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Engelska nybörjare

Engelska nybörjare A1

Kurser i engelska för dig som aldrig tidigare studerat engelska eller bara kan litegrann. Vi utgår från praktiska situationer och tränar språket i meningsfulla sammanhang.

Efter kursens slut kan du använda enkla meningar på engelska. Du lär dig att presentera dig själv på engelska och att ställa och besvara enkla frågor inom vanliga ämnesområden.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning