Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Projektledning - fördjupning

Projektledning - fördjupning

I projekt är teamet avgörande för resultatet. Hur skapar du som projektledare förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete där summan blir större än delarna?

Som projektledare har du en speciell roll - du leder du en grupp med individer som du oftast inte formellt är chef över. Ändå ska du skapa ett intresse för att bidra till att projektet blir så bra som möjligt, kanske i konkurrens om tid som även ska läggas på projektmedlemmens ordinarie arbetsuppgifter.

Under den här kursen får du lära dig mer om gruppdynamikens betydelse och hur den kan hanteras, hur man kan ta tillvara var och ens styrkor och skapa förutsättningar för ett effektivt arbete som leder mot målen.

För vem?

Dig som siktar på eller redan är projektledare eller teamledare.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har grundkunskaper i projektledning, till exempel från vår grundkurs i projektledning.

Innehåll

 • Kriterier för framgångsrika och effektiva team
 • Att via fem faser bygga upp tillit och kommunikation i gruppen så att det blir kreativt högt i tak och alla får ge röst åt sina idéer
 • Aktivt lyssnande och professionell feedback
 • Att arbeta med lära känna-övningar för att skapa förståelse för varandras personligheter i gruppen. Genom att kunna läsa av varandras beteenden mer korrekt förbättras kommunikation och samarbete.
 • Gruppdynamik
 • Att sätta gruppens arbete mot ett gemensamt mål före de egna behoven
 • Att uppmärksamma sådant som kan vara kontraproduktivt för teamet
 • Att i god tid identifiera och hantera när gruppen inte fungerar optimalt
 • Projektledarens roll – vanliga problem och lösningar
 • Att hålla fokus på projektets mål

Kursmål

Att öka din säkerhet och kompetens som ledare för en projektgrupp.

Kursupplägg

Teori varvas med praktik. Vi reflekterar, diskuterar och delar med oss av egna erfarenheter. Du kommer att rustas med praktiska verktyg som du direkt kan omsätta i din vardag.

Kursmaterial

Läraren delar eller skickar under kursen ut kursdokumentation.

Intyg

Intyg utfärdas efter kursens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Kursledare

Elisabeth Sköld är civilekonom, organisationskonsult och mycket erfaren projektledare. Hon har en bred erfarenhet från både Ericsson och Swedbank. Numera arbetar hon som organisationskonsult på Consultus. Elisabeth Sköld är en van utbildare och leder även vår kurs Projektledning - lär dig från grunden.

Även om projekt kan vara väldigt olika är vissa delar gemensamma. Det handlar dels om de faser och grundkomponenter som ingår i arbetsformen, men också om att skapa ett effektivt och resultatinriktat arbete i grupp.

För vem?
Kursen riktar sig till dig som vill få en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt och att leda projekt. Kanske ska du leda ett projekt på din arbetsplats eller vill skaffa dig kunskaperna för ditt framtida arbetsliv. Kanske har du redan lite vana av projektarbete men vill öka dina kunskaper.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Mål
Efter avslutad kurs ska du ha grundläggande kunskaper om vanliga begrepp, metoder och verktyg inom arbetsformen projekt samt hur man kan skapa förutsättningar för en fungerande projektgrupp.

Innehåll

 • Introduktion – vad är ett projekt och när ska man välja den formen
 • Projektets faser - planering, genomförande, uppföljning
 • Roller och ansvar
 • Projektledarens funktioner
 • Förstudie
 • Projektmål och effektmål
 • Att kartlägga och förebygga risker
 • Intressentanalys – vilka påverkas av eller påverkar projektet
 • Planering - att bryta ner mål till aktiviteter, göra tidsplan, arbetsfördelning mm
 • Genomförande
 • Kommunikation – inom projektet och gentemot intressenter och beställare
 • Projektgruppens utveckling, relationer och samarbete
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Uppföljning
 • Avslut

Kursmaterial
Läraren delar eller skickar under kursen ut kursdokumentation samt grundläggande mallar och verktyg du kan använda dig av vid projektarbete.

Kursform
Kursen varvar teoretiska genomgångar med diskussion och praktiska övningar. Mindre hemuppgifter mellan tillfällena kan förekomma.

Datum
Höstlov 28/10.

Intyg
Intyg utfärdas efter kursens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Kursledare
Elisabeth Sköld är civilekonom, organisationskonsult och mycket erfaren projektledare. Hon har en bred erfarenhet från både Ericsson och Swedbank. Numera arbetar hon som organisationskonsult på Consultus. Elisabeth Sköld är också en van utbildare.

Citat från tidigare deltagare hos läraren
”Elisabeth är helt suverän, en av de bästa lärarna jag någonsin träffat på.”
”Mycket bra pedagogik och ämneskunskap. Engagemanget var 110 eller högre.”

Kursledare

Elisabeth Sköld

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Stockholm
direkt@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Kursstart
23 sep 2019
Slutdatum
14 okt 2019
Antal veckor
7 veckor
Tid kvar till startdatum:
125 dagar
Tider
Må 13:15 - 16:30
Studietimmar
28
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
7 st
Arr nr.
1019223
Platser kvar
Ja
Pris
3 775 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners