Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Diplomerad Filmkommunikatör

Diplomerad Filmkommunikatör

Utbildningen till Diplomerad Filmkommunikatör med inriktning mot dokumentärfilm men även informationsfilm ger dig grundläggande kunskaper i hur man förmedlar en berättelse med film och hur man praktiskt går till väga för att lyckas. Utbildningen går på dagtid på fredagar och lördagar under åtta veckor..

Filmens roll i samhället

Kunskap i att tolka och göra film eller rörlig media är idag en demokratifråga. Alla gör regelbundet film med sina telefoner och alla ser andras filmer i samma apparat. Vi översköljs också av professionellt gjorda filmer som vill presentera en sanning som ofta är starkt vinklad. Man står idag mycket bättre rustad för falsk eller vinklad information om man skaffat sig ordentlig kunskap i hur en riktigt bra och övertygande dokumentärfilm tas fram. Av samma anledning finns idag ett stort behov av personer som i sitt yrke eller som sidosyssla kan berätta en historia med filmen som verktyg. Oavsett om det handlar om att informera, belysa eller om att skapa konstnärliga verk så är filmen idag ett dominerande medium. Det gäller i många verksamheter och yrken även utanför de uppenbara som journalister och stillbildsfotografer.

Förkunskaper

Kursen hålls på svenska men det är bra om du även behärskar engelska. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha goda kunskaper i att hantera mappar och filer i Windows eller Mac. OBS att kursen ges i en datorsal där operativsystemet är Mac. Det mesta i den programvara vi använder för redigering: Adobe Premiere Pro, ser likadant ut i Windows.

Innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska moment och genomgångar men är framför allt praktisk där alla processens delar gås igenom, tränas och repeteras i ett antal handledda filmproduktioner av olika karaktär. Ledare för utbildningen är Emmybelönade filmproducenten Mikael Agaton och du får även träffa och lära av professionella fotografer och redigerare. En stor del av kursens olika moment utförs i grupper om tre deltagare.

Praktiska moment Idé - att skapa ett filmprojekt. Vilken historia och varför ska den berättas. Research - hur man tar reda på det man behöver veta i förväg. Manus – hur man tar fram en text som beskriver historien för film. Finansiering - hur stor budget behövs och vem ska bekosta den. Budgetberäkning. Inspelningsteknik – format, kameror, ljud, ljus. Vad behövs och när räcker telefonen? Inspelningsplanering – team, bilar, resor, dagar, årstider. Inspelning och logistik. Systematisera allt inspelat material och kopiera till backupdisk. Redigering i Adobe Premiere och transkodering med Da Vinchi Resolve. Ljussättning, ljudmix och leverans av färdig master.

Teoretiska moment Genomgång klassisk och modern dokumentärfilm. Yrkesrollen. Informationsfilmare som yrke eller sidokompetens. Analys av vinklad dokumentärfilm, reportage, reklamfilm. Marknadsföring och pitch: hur man tar fram ett programförslag. Finansiering – var man kan söka pengar. Distribution – vilka plattformar finns idag på webb, TV, festivaler. GDPR – hur jag förhåller mig till personlig integritet.

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper som behövs för att du på egen hand eller med andra, med förhållandevis enkel utrustning, ska kunna producera en bra berättad film som håller tillräckligt hög teknisk kvalitet i alla delar för att kunna sändas i TV eller läggas ut på webben. Du ska också få grundläggande kunskaper i presentation, finansiering och distribution.

Metod

Efter en teoretisk genomgång under den första utbildningsdagen startar produktionen av filmer som planeras och spelas in i grupper om tre, men som redigeras på egen hand. De färdiga filmerna visas på duk och diskuteras i gruppen. Parallellt med gruppfilmerna planerar och genomför varje deltagare på egen hand en film som ska premiärvisas på kursens sista dag. OBS att visst eget arbete som t.ex. med den egna filmen bör kunna ske på privat tid med ca 4-8 timmar per vecka. Utbildningsledaren finns tillgänglig för handledning under alla moment och även i veckorna mellan utbildningsdagarna.

Gruppstorlek

Antalet deltagare är begränsat till 12 personer.

Undervisningsform

Större delen av utbildningen med teoretiska moment, genomgångar och samlingar hålls i Mac-salen på Kungstensgatan 45. Du behöver inta ta med dig egen laptop. Research och inspelningar sker i grupper om tre där det är lämpligt. Kursen pågår i åtta veckor mellan den 7 februari och den 4 april 2020 med ett uppehåll för sportlovet v 9.

Kursledare och kompetens/erfarenhet

Mikael Agaton är utbildad bildlärare från Konstfack och har sedan 1987 huvudsakligen arbetat med faktadokumentärserier för SVT men gör även regelbundet informationsfilm för företag och organisationer och korta filmer för webben. Sedan 1995 driver han produktionsbolaget Agaton film, se länk. Mikael fick 1996 en Emmy Award. Han har tidigare varit lärare på Berghs och är nu på Folkuniversitetet där han håller veckolånga intensivkurser sedan våren 2018. Han har producerat, regisserat och delvis filmat ett hundratal filmer för SVT. Se länkar för exempel.

Intyg

Intyg utfärdas efter utbildningens slut för de deltagare som varit närvarande under minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald. Diplom utfärdas för de deltagare som uppfyller målet med utbildningen.

Anmälan

Anmälan görs här via vår hemsida eller genom att ringa till kundtjänst 08-789 42 00. När din anmälan är registrerad skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 1000 kr (ingår i kursavgiften), som ska vara oss tillhanda inom 15 dagar. Observera att anmälan är bindande och att anmälningsavgiften endast återbetalas om vi inte kan starta önskad utbildning.

inansiering

Kursavgiften (exklusive 1000 kr i anmälningsavgift) faktureras i samband med utbildningens start och kan kostnadsfritt delas upp på två delbetalningar under pågående termin. Meddela oss i så fall i samband med din anmälan. Utbildningen berättigar inte till studiemedel utan går på deltid för att möjliggöra kombination med arbete eller andra studier. Första fakturan kommer ca två veckor före utbildningens start.

Avbokning

Observera att för diplomutbildningarna gäller särskilda avbokningsregler, se länk. Det är av största vikt att varje deltagare läser dessa. Vid frågor kontakta kundservice eller ämnesansvarig.

Citat om läraren

”Mikael Agaton är en mycket professionell och entusiasmerande lärare. Den roligaste och mest utvecklande kurs jag har varit på.” ”Mikael är en erfaren och bra pedagog” ”Mycket bra, kunnig och pedagogisk kursledare”

Länkar

Kursledare

Har du frågor?

Kontakta
Kundtjänst i Stockholm
direkt@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Kungstensgatan 45, 11359 STOCKHOLM
Kursstart
7 feb 2020
Slutdatum
4 apr 2020
Antal veckor
8 veckor
Tid kvar till startdatum:
81 dagar
Tider
Fr 09:00 - 16:00
Lö 09:00 - 16:00
Studietimmar
128
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
16 st
Arr nr.
1038729
Platser kvar
Ja
Pris
24 975 kr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners