Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Att uttrycka sig i enklare texter

Att uttrycka sig i enklare texter

Vill du bli bättre på att formulera dig på svenska i enklare texter? Skriv dina små berättelser, betraktelser, reflektioner eller dikter till bilder eller i inspirerande miljöer.

På ett lekfullt sätt lär du dig att bygga bra meningar, att leka med ord och att på bästa vis få fram tankar, känslor, upplevelser och åsikter med hjälp av enklare bildövningar och att skriva på plats i inspirerande miljöer. Ditt kunnande kommer du sedan att ha användning för när du vill formulera dig bra i text. Du övar upp ordförrådet, ditt sätt att formulera dig på och har lättare för att skriva bättre meningar och skapa enklare texter.
Kursen passar dig som känner dig ovan vid att formulera dig i text och som vill öva upp ditt skrivande. Du har antingen svenska som modersmål eller inte. Du kan gå kursen som en fristående förlängning på SFI- studier om du vill fördjupa dina erfarenheter av det svenska skriftspråket. Det här är en kurs som ger dig vana, inspiration och mer erfarenhet samt ger dig självförtroende i konsten att formulera dig i enklare textsjok på svenska. Kursen undervisar inte i grammatik eller i rättstavning. Den ska istället ses som olika övningstillfällen där vi tillsammans utforskar vårt sätt att uttrycka oss på i skrift och blir mer vana vid att uttrycka oss med hjälp av svenska språket. Kursen lär oss att göra oss förstådda i skrift på bästa vis. I kursen använder vi varandra som bollplank och ger varandra åsikter om våra skrivna texter i den mån deltagare vill detta och i mån av tid, då det är i uppläsandet av texter man upptäcker tydligast om texten förmedlar det man ville förmedla.

Kursupplägg
Kursen innehåller ingen teori i konsten att skriva. Den är praktisk med skrivövningar såväl i klassrum som i andra miljöer emellanåt. Det förekommer att vi också hämtar inspiration till våra egna texter ur etablerade författares texter. Feedback sker på lektionerna kursdeltagare emellan. Även läraren ger feedback på plats. Det ges ingen privat feedback på texter efter lektionstillfällena av läraren.

Material
Bildkort eller bilder från Internet. Saker som deltagare ombeds ta med sig hemifrån. Miljöer läraren tar med gruppen till. Texter från författare att inspireras av. Sångtexter att inspireras av. Musik att inspireras av och att skriva till. Dator, mobil eller padda med Word. Block och penna.

Förkunskaper
Du har en okej svenska. Du har läst på SFI, läser på SFI eller har svenska som modersmål. Du är ingen expert på att uttrycka dig i skrift men kan skriva svenska texter även om du kan uppleva dig ringrostig eller som att självförtroendet sviktar och du är för självkritisk. Du kan ha svårt för att hitta orden och flödet i de meningar och texter du skriver. Du är motiverad till att öva dig i att skriva enklare svenska texter och att på den vägen få igång din vana vid att skriva och vid att formulera dig på svenska som medmänniskor förstår.

Kursledare

Tina Karlsson

Har du frågor?

Kontakta
Susanne Svensson
susanne.svensson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Åkersgränd 1, 30295 HALMSTAD
Kursstart
Prel. v.39-40
Antal veckor
5 veckor
Tider
Ti 17:00 - 19:15
Studietimmar
15
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
5 st
Arr nr.
1030658
Platser kvar
Ja
Pris
1 215 kr

Vilken språknivå ska jag välja?

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer.

Läs mer om vilken nivå som passar dig!

New in Sweden?

Do you want to learn Swedish for free? Do you want to start working as soon as possible? Whether you moved to Sweden for asylum, work or a loved one, we will help improve your Swedish.

More about life in Swedish

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Namn
Ort
(Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö eller Växjö)
E-postadress