Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Föräldraskap genom adoption

Föräldraskap genom adoption

En obligatorisk föräldrautbildning inför adoption.

För den som vill adoptera ett barn från utlandet är det obligatoriskt att ha genomgått en föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Föräldrautbildningen är en del av adoptionsprocessen.
Innan du anmäler dig till utbildningen bör du haft telefonkontakt med familjerättsbyrån i din hemkommun.

Kursen är en intensivkurs förlagd fredag - söndag.

Mål

 • Deltagarna ska ges kunskaper om adoptivbarnens särskilda behov samt kunskap om hur en adoption går till.
 • Deltagarna ska kunna känna igen och vara förberedda på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och vara införstådda med var de kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå.
 • Deltagarna ska ges möjlighet att nå insikt i de särskilda krav som adoptivföräldraskapet ställer och göra en bedömning av sin egen förmåga och beredskap att kunna hantera dessa.

Innehåll

 • Internationell adoption
  Information om hur en adoption går till. Kännedom om lagstiftningar och konventioner som reglerar adoptioner.

 • Att bilda familj
  Om barns utveckling, behov och anknytningens betydelse. Förståelse för beteenden som kan bero på olika dysfunktioner i den tidiga ursprungsmiljön. Få insikt om vad jag som blivande förälder kan behöva reflektera över i min egen barndom.

 • Att adoptera
  Hur ett barn påverkas av att svikas tidigt i livet och adoptionstriangeln. Tillfälle ges att belysa adoptionen ur många synvinklar. Att förstå vilken påverkan ett barn får på alla som ingår i ens nätverk.

 • Vilka barn behöver en familj?
  Vilka barn är det som kan adopteras? Hälsorisker och funktionsnedsättningar som kan drabba barn till följd av brister i den tidiga miljön. Möjlighet till reflektion kring ens drömmar om ett barn

 • Resan till barnet och tiden efter
  Att få inblick i hur mottagandet av ett barn kan gå till. Hur kan man förbereda sig? Vad man ska tänka på under den första tiden? Kännedom om vilka reaktioner som kan förekomma hos både barnet men även hos en själv under den första tiden.

 • Att bli och vara en adoptivfamilj
  Hur kan tidiga brister och separationer påverka barnet? Att lära sig tolka olika beteenden hos barn och tips om vad man kan göra.

  Möjlighet att reflektera över vad man kan göra för att vara förberedd på "det värsta". Reflektioner över vad jag själv skulle tycka vara det svåraste och var man kan söka hjälp om man känner att det behövs. Insikter i faser som alla barn går igenom, men som kan vara extra känsliga för adopterade barn.

Arbetssätt
Kursledarens genomgångar varvas med övningar och stort utrymme lämnas för diskussioner i helgrupp eller små grupper. Filmvisning och gästföreläsning förkommer också som inslag i utbildningen. Kursintyg utfärdas efter kursens slut.
Eftersom kursens upplägg är så pass intensivt är det av stor vikt att du som deltagare är väl förberedd och har gått igenom kursmaterialet så att du kan ställa frågor till ledaren och delta aktivt i diskussionerna.
Du hittar mer information och länk till materialet under nästa rubrik.

Litteratur/Material
På regeringens uppdrag har MFoF (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) ) i samråd med Socialstyrelsen tagit fram ett studiematerial för föräldrautbildningen. En länk till boken hittar du här. Observera att du bör ha läst materialet innan kursstart!

Länk till kursmaterial!

Kursledare
Våra kursledare har en bakgrund som beteendevetare, t ex socionomer eller psykologer, med erfarenhet av arbete med barn- och föräldrafrågor. Kursledarna har tystnadsplikt.

Övrig information
Det krävs att du som deltagare har goda kunskaper i svenska.
Du ska kunna förstå kursledarens muntliga presentationer kring området adoption och själv kunna uttrycka idéer och åsikter i ämnet i diskussion med kursledaren och övriga deltagare.

Kursen hette tidigare Föräldrautbildning inför adoption.

Priset gäller per person.

Länkar

Kursledare

Nina Glebe

Har du frågor?

Kontakta
Folkuniversitetet Borås. Tel: 033 - 41 00 08
kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Boka nu!

Plats
Viskastrandsgatan 5, 50630 BORÅS
Kursstart
29 nov 2019
Slutdatum
1 dec 2019
Antal veckor
1 veckor
Tid kvar till startdatum:
17 dagar
Tider
Fr 09:00 - 16:00
Lö 09:00 - 16:00
Sö 09:00 - 16:00
Studietimmar
21
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
3 st
Arr nr.
1020284
Platser kvar
Ja
Pris
3 025 kr

Gör som Rebecka – följ dina drömmar!

Kursintyg

Efter en avslutad kurs kan du begära att få ut ett intyg som redogör för kursens innehåll. För att få ett intyg krävs en närvaro på minst 75 %.

Hör av dig till Kundcenter Folkuniversitetet Väst (kundcenter.vast@folkuniversitetet.se) om du vill ha ett kursintyg. Observera att om intyget är från en kurs som avslutades för mer än ett år sedan, kommer du att få betala en administrativ avgift på 150:-.

Få vårt nyhetsbrev