Sök Meny
Appearance Matters

Appearance Matters

Utseendet har betydelse

Relaterad information

Projektets syfte är att öka förståelsen för missnöje med utseendet hos elever och stigmatisering och/eller diskriminering av dessa individer på grund av utseendet.

Det ska också främja en dialog mellan lärare och elever och öka lärarens medvetenhet om hur man upptäcker, möter och förbättrar samtalen kring utseendefixering relaterad till ångest, diskriminering och stigmatisering. Denna åtgärd kan innebära att individen i framtiden förbättrar deras anställnings-möjligheter genom ett ökat psykiskt välbefinnande och stabil social roll i samhället. 

Detta skall uppnås genom  att utforma ett utbildningsprogram, i form av en läroplan och tillhörande läsmaterial samt verktyg och metoder. Dessa kommer att göras fritt och tillgängligt som en webbresurs, som publicerades i alla projektspråken.

Genom en utarbetad strategi för spridning och användning, kommer vi att nå ett stort antal utövare i Europa.

 

Samarbetspartners

  • Koordinator: University West of England, Bristol, England
  • Folkuniversitetet Kristianstad, Sverige
  • Best, Österrike
  • Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, Italien
  • Klaipeda University Continuing Studies Institute, ´Litauen
  • Rogaland School- and business Development Foundation, Norge

Tid

1 November 2012 -30 September 2014

Kontaktperson

Ingmarie.Rohdin@folkuniversitetet.se
Tord.Hansson@folkuniversitetet.se

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila