Sök Meny
FfW - Foundations for Work

FfW - Foundations for Work

Öka integrationen av unga invandrare på arbetsmarknaden.

Related information

FfW arbetar för att höja kompetensen hos unga invandrare som behöver få förbättrade jobbutsikter och ökad livskvalitet i deras respektive värdländer. För att underlätta deras  framtida former av undervisning och utbildninga ska projektet specifikt titta på:

a) Utföra en djupanalys för att uppmärksamma de hinder och begränsningar som kan finnas hos målgruppen.

b) Justera och bredda innehållet i det existerande materialet för att skapa ett Multimedia-verktyg i form av en DVD och resursmaterial för lärare som kan användas i klassrums-undervisning.

c) Testa resursmaterialet på en grupp med minst 60 unga invandrare och 15 utbildare för att kvalitetssäkra materialets innehåll och upplägg.

d) Uppmuntra en maximal användning av DVD verktyget genom att komplettera med projektrapport, workshops upplägg, filmer med fallstudier.

e) Utvärdera och presentera en strategi för att kommersialisera materialet med målet att säkerställa långsiktiga resurser.

Samarbetspartners

  • Koordinator: Diversity Works, England
  • Folkuniverisitetet Kristianstad, Sverige
  • Fundacion Laboral del Metal, Spanien
  • Canice Consulting, England
  • Jesuit Refugee Service, Rumänien
  • Doras Luimni, Irland
  • Efvet, Belgien

Tid

1 October 2012 – 30 September 2014

Kontaktpersoner

Ingmarie.Rohdin@folkuniversitetet.se
Tord.Hansson@folkuniversitetet.se

Hemsida

http://www.foundationsforwork.eu/

Facebook

https://www.facebook.com/FoundationsFW

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila