Sök Meny
Nordplus 5L

Nordplus 5L

Det livslånga lärandet har blivit ett faktum inte bara på formuleringsarenan utan i verkliga livet. Förutsättningarna finns – och kraven ökar. Framför allt genom Internet och IKT har förutsättningar för flexibelt lärande och lärande på egen hand skapats.

Relaterad information

Nordplus 5 L (LärarLyft för LivsLångt Lärande)

Bakgrund

Det livslånga lärandet har blivit ett faktum inte bara på formuleringsarenan utan i verkliga livet. Förutsättningarna finns – och kraven ökar.

Framför allt genom Internet och IKT har förutsättningar för flexibelt lärande och lärande på egen hand skapats. Internet tillhandahåller en oöverskådlig mängd av resurser. Kursplattformar hjälper läraren att utan stor teknisk kompetens sätta upp virtuella lärmiljöer. Lärcentra ger en ny infrastruktur för vuxnas studier. I Norden har stora delar av befolkningen bredband, datortätheten är så stor att alla har möjlighet att koppla upp sig för sociala kontakter eller i studiesyfte.

Samhälle och arbetsliv ställer krav på ständig vidareutveckling på oss alla. Gränserna mellan lärande i formella lärsituationer (skolor, kvällskurser) och det informella lärandet i livet utanför blir alltmer flytande. Utbildningsanordnare förväntas idag ordna flexibla lärsituationer där formellt och informellt lärande uppmuntras och tas tillvara. Ett område där detta har blivit särskilt tydligt och där de förväntade vinsterna av ”blended learning” är störst är språkutbildning för vuxna invandrare.

De nordiska Folkuniversiteten/Bildningsforum har länge erbjudit flexibla studier och har sedan 2001 byggt upp en omfattande nätbaserad resursplats för språk som används flitigt av deltagarna. Bland våra lärare finns kollegor med hög kompetens inom det flexibla lärandet.

Många språklärare känner sig dock än så länge dåligt rustade att möta de nya utmaningarna inom teknik, pedagogik och lärmaterial och vi ser ett stort behov av att höja kompetensen hos många fler utöver den jämförelsevis lilla gruppen av spjutspetsar.

Det finns gott om fortbildningar i distanspedagogik och lärarna uppmuntras att delta. Uppslutningen har dock varit svag. Samtal med lärare ger vid handen att det finns två huvudsakliga hinder:

Tid och pengar: Lärare inom studieförbund har ofta inga heltidstjänster utan anställs för en kurs eller termin i taget, oftast på timbasis. Många arbetar hos flera olika utbildningsanordnare eller har lärar-/kursledarjobbet som bisyssla. Tid för fortbildning ingår inte i deras betalda arbetstid och de anser att de inte orkar/har råd att delta i längre kurser. Fortbildning behöver ge tydlig och snabb return on investment på ett mycket konkret plan.

Psykologiska trösklar: Många lärare tillhör inte ”gameboy-generationen”, de är inte uppvuxna med teknik och en ”kan-själv”-attityd gentemot sitt eget lärande, utan de känner stor osäkerhet inför det nya. De blockeras genom en känsla av ”Det är svårt, jobbigt och oöverskådligt mycket”. Fortbildningsinsatser behöver visa att det är roligt, pedagogiskt värdefullt och överkomligt. Vi behöver bygga upp självförtroendet genom snabba små framgångar och skapa nyfikenhet.

Lösningar

Digitalt referensbibliotek och miniworkshops

Problemen är likartade i de tre partnerorganisationerna i Sverige, Norge och Finland. Därför har Folkuniversitetens arbetsgrupp för Språk beslutat att ta steget från att tillhandahålla gemensamma resurser till att aktivt samverka kring lärarnas pedagogiska utveckling.

Med projektstöd från Nordiska ministerrådets Nordplus-program har partnerorganisationerna sedan hösten 2008 drivit projektet 5 L.

Projektet har utvecklat

  • 7 mini-workshops
  • dokumentation av dessa för att de ska kunna genomföras av fler workshopledare på många orter
  • ett webbaserat referensbibliotek för målgruppen språklärare i de nordiska länderna

Varje workshop är fristående, mycket kort, kompakt och matnyttig och fokuserar på ett tema, t ex Kultur, Ord, Sociala medier. Enligt fortbildningsmodellen Learning by Doing & Reflecting & Adapting får lärarna pröva på material och resurser, reflektera över en pedagogiska nyttan och ”bygga” ett arbetspass för en egen språkkurs. Referensbiblioteket används aktivt och lärarna en inblick över dess innehåll och nytta.

Varje workshop är upplagd så att den ger små doser av ökad pedagogisk kompetens för det livslånga lärandet, kännedom om resurser, teknisk knowhow och förhoppningsvis lust att fortsätta utvecklas.

Start

2008

Kontaktperson

Kerstin Namuth

Lifelong learning has become a reality not only in the formulation stage, but in real life. The conditions exist - and demands increase. Above all the Internet, but also ICT, have created the full potential for flexible learning and individual learning.

Nordplus 5L

Lifelong learning has become a reality not only in the formulation stage, but in real life. The conditions exist - and demands increase. Above all the Internet, but also ICT, have created the full potential for flexible learning and individual learning.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila