Sök Meny
TalkIT

TalkIT

Fokuserar på att utveckla språkmetoder som är anpassade för turistentreprenörens behov i överensstämmelse med de pedagogiska aspekterna av CLIL och ODL

Description in English

Många inom turistnäringen har sitt turistföretag som en extra inkomst. Det är viktigt att de har möjligheten att förbättra sina språkkunskaper så att deras företag kan överleva och öka sin verksamhet i en tid av ökad konkurrens, vilket är ett gemensamt problem i Europa. Många små turistföretag och entreprenörer finns i mindre städer och på landsbygden. Det innebär att denna grupp inte har samma möjlighet att studera språk och delta i det livslånga lärandet som är ett prioriterat område av europakommissionen.   

Projektet riktar sig till denna specifika målgrupps behov inom turistnäringen och vill utveckla en anpassad metod som innehåller konceptet CLIL (Content and Language Integrated Learning) med hjälp av en av våra expertpartners: Lärarhögskolan i Stockholm.

En pilotfas kommer att genomföras där individer inom turistnäringen och språklärare deltar för att utvärdera hur metoden fungerar. Resultatet blir att språklärare och instruktörer kommer att få tillgång till uppdaterade metoder och pedagogik, som kan användas inom olika målgrupper för yrkesmässig utbildning.

Partnerna kommer att använda materialet på sina institutioner, eller institutionernas kontaktnätverk vilket innebär att på sikt blir språkkurserna tillgängliga för individerna inom målgruppen.

Projektets slutprodukt kommer att ge personalen inom turistnäringen redskap för att förbättra sin verksamhet genom att erbjuda bättre kvalité till sina kunder, samtidigt som den kommer att bidra till de enskilda individernas livslånga lärandet.

Det färdiga materialet kommer att ligga på hemsidan för fri nedladdning. Tryckversioner för spridning och presentation kommer att produceras.
 

Projekttid:
oktober 2005 – september 2007
Hemsidan är tillgänglig till oktober 2009

Koordinator:
Folkuniversitetet i Kristianstad

Partners är följande länder:
Sverige (LHS)
Danmark (ABC)
Österrike (BEST)
Rumänien (CF FDEC)
Polen (BIR)
Italien (LMRS)
Spanien (UNED)
England (CARERS EUROPE)
Luxemburg (PRISM)
Tjeckien
 
Kontaktperson:
Ingmarie Rohdin
ingmarie.rohdin@folkuniversitetet.se
Tele: 044-20 76 40

Focuses on developing linguistic practices appropriate for the tourism entrepreneur's needs in line with the educational aspects of CLIL and ODL.

TalkIT English

Focuses on developing linguistic practices appropriate for the tourism entrepreneur's needs in line with the educational aspects of CLIL and ODL.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila