Sök Meny
TAG

TAG

Third Age Guidance.The aim is to develop methods to guide older people.

English Description:

Older people suffer discrimination in the labour market, in that their chances of finding employment if they lose their jobs are small, and the longer someone is out of the labour market, the harder it is to return. Although they often do possess the technical and transferable skills required, these are not always recognised.
Those who remain in work also encounter discrimination. They are unlikely to receive ongoing training and encouragement for career development, especially if their existing skills and qualifications are at a low level. Thus these, in an era of rapid technological change, are more at risk of dismissal in the guise of early retirement. Those in manual jobs are more prone to illness and injury, causing premature labour market exit. Older employees would benefit from, for example, learning to make the case for further training, undertaking learning on their own account, changing to a different kind of occupation, changing their hours, taking up self-employment, or becoming trainers or mentors.
Legislation, inspired by the European Union, will outlaw discrimination against older people. Not only is discrimination a human rights issue, but also the falling European birth-rate is leading to a greater proportion of older people in the population and a shortage of labour and of skills.
Appropriate vocational guidance is of great value, to retain workers, assist in their career development and support efforts to re-enter the labour market, or enter for the first time at a later age. It is important to note that 'older people' are not a homogeneous group, but sub-divided by gender, age, education, work experience, ethnicity, health, family situation and personality. Models of guidance must take into account individual circumstances.
This project, therefore, concerns vocational guidance, both proactive and reactive, and carried out by guidance services, employers and trade unions. It will assist in giving guidance practitioners tools with which to work.

We are:

 • collecting information about the guidance needs of older people who are either unemployed and wish to re-enter the labour market; older employees needing career management and development support; and those in employment but at risk of redundancy or dismissal;
 • collecting information about any existing models and methodologies for such guidance (for example, from Finland, the Netherlands and the United Kingdom);
 • evaluating these models and methodologies;
 • refining and revising them in order to develop more effective models;
 • producing these models in Danish, English, French, German, Italian, Icelandic, Slovakian and Spanish;
 • testing them with older people in different settings, including the workplace;
 • collecting feedback from the clients, in order to evaluate and where necessary refine these models;
 • publishing all our papers on the website.

The results will be new guidance models and methodologies for retaining or integrating older people in the labour market.

Duration: 30 months (01/10/2005 to 01/04/2008)

Partners:
The University of Glasgow United Kingdom (Promoter)
The WISDOM Co-operative United Kingdom
The Third Age Employment Network United Kingdom
Careers Europe United Kingdom
Careers Scotland United Kingdom
Folkuniversitetet Kristianstad Sweden
Dunajska Streda Labour, Social Affairs and Family Office Slovakia
CINOP The Netherlands
Centro Documentazione Ricerche per la Lombardia (CDRL) Italy
Starfsafl Island
IRFA SUD France
Diak Diaconia Polytechnic Finland
Euradia Spain
AITEM Instituto Tecnologico de la Empresa Spain
Danmarks Pædagogiske Universitet Denmark
Institut für Berufsförderung und Weiterbildung (IBW)-Euroinstitut Germany
BEST Training Austria

Contact person: Martin Persson

Swedish Description:

TAG: Utveckla metoder för att vägleda äldre människor
Äldre människor diskrimineras i arbetsmarknaden och deras chanser att finna ett arbete om de förlorar sitt nuvarande är minimalt, särskilt om dom har varit utanför arbetsmarknaden för en längre tid. Även om de har de nödvändiga utbildningarna och erfarenheter så blir dessa inte alltid erkända och dom som är kvar inom arbetsmarknaden har en mindre chans att erhålla utbildning och karriärutveckling, särskilt om deras kvalifikationer/utbildning är låg. Individer som jobbar med manuella arbeten är i mer risk för sjukdom och skador, vilket som kan medföra att de lämnar arbetsmarknaden tidigare.

Äldre anställda skulle tjäna på, till exempel, att argumentera för att de ska få vidare utbildning, vidareutbilda sig själva, byta till ett annat arbete, kunna ändra på sina arbetstider, bli egenföretagare eller bli mentor/lärare.
Lagstiftning, inspirerat från Europeiska Unionen, kommer att förbjuda diskriminering av äldre människor. Samtidigt ökar den äldre befolkningen i Europa samtidigt som det finns ett växande behov av fackkunskaper inom vissa verksamheter.

Anpassade vägledningsstrategier är nödvändigt för att behålla äldre arbetare, vägleda dem i sin karriär och stödja äldres återinträdande i arbetsmarknaden. Det är viktigt att tydliggöra att äldre arbetare inte består av en väldefinierad grupp, utan kön, ålder, utbildning, etnisk tillhörighet, arbetslivserfarenhet, hälsa, familjen och personlighet skapar unika situationer som vägledningsmodeller måste ägna uppmärksamhet åt.

Detta projekt fokuserar på vägledning och fokuserar på att skapa en vägledningsmodell som fungerar för äldre. Arbetet fokuseras på:

 • Samla information om vägledningsbehov för äldre människor som är arbetslösa eller vill återvända till arbetsmarknaden, äldre anställda som behöver karriärutveckling samt de som är i risk att förlora sitt arbete.
 • Samla information om existerande modeller och metodik för vägledning (till exempel från Finland, Holland och Storbritannien)
 • Utvärdera dessa modeller och metodiker.
 • Bearbeta dessa för att skapa mer effektiva modeller
 • Producera dessa modeller i danska, engelska, franska, tyska, italienska, isländska, slovakiska, svenska och spanska
 • Pröva modellerna på äldre i olika former, även på arbetsplats.
 • Samla in respons från klienterna för att utvärdera modellerna och om nödvändigt revidera modellerna.
 • Publicera rapporterna på hemsidan.
 • Resultatet blir nya vägledningsmodeller och metodik för att bibehålla eller integrera äldre i arbetsmarknaden.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila