Sök Meny
NordPort

NordPort

Gemensamt nordiskt utvecklingsprojekt somvill utveckla nordiska e-portfoliometoder och portfoliometoder för att synliggöra och stimulera det dagliga lärandet i ett livslångt och livsvitt perspektiv.

Description in English

Som ett resultat av Nordplus Voksen -  kontaktseminar i København 10-12 januari 2005 har tio organisationer, som representerar formellt, icke-formellt och informellt lärande inom vuxenutbildning, förenats i en ansökan om ett gemensamt nordiskt utvecklingsprojekt.

Vi vill utveckla nordiska e-portfoliometoder/portfoliometoder för att synliggöra och stimulera det dagliga lärandet i ett livslångt och livsvitt perspektiv.

Vi ser portfolio ur tre övergripande perspektiv: som pedagogiskt förhållningssätt och metod, som ett redskap i valideringsprocessen samt det konkreta resultatet i form av CV/presentation/meritportfölj. Intressenter i processen är organisationer/institutioner, lärare/utbildare/handledare och deltagare/studerande/inlärare.

På flera språk

Bästa besökare vi har valt att arbeta med våra respektive språk i projektet. Vilket betyder att danskar skriver på danska och svenskar på osv.

NordPort

Från vänster: Ulf Wallin, Folkuniversitetet; Peder Kloppenberg, Produktionsskoleforeningen; Verner Rylander-Hansen, VUC Kolding; Torhild Slåtto, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning; Fredrik Röstenius, Helsingborgs Stad Vuxenutbildningen; Karen Maigaard, Odense Fagskole; Henrik Gram Nielsen, FO-Århus; Nina Grönberg, Medborgarinstituten i Nárpes, Kristinestad och Kaskö; Gun Lundberg, VLC Kristianstads Kommun.

Joint Nordic development project that wants to develop Nordic e-portfolio methodology and portfolio methods for visualizing and stimulating the daily learning in a lifelong and life-wide perspective.

NordPort

Joint Nordic development project that wants to develop Nordic e-portfolio methodology and portfolio methods for visualizing and stimulating the daily learning in a lifelong and life-wide perspective.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila