Sök Meny
Labour Office & Clients

Labour Office & Clients

The main objective of the project is to raise the awareness for the importance of personal competences in the job counselling and job mediation process.

English Description

The labour market situation in a larger European Union will further increase the requirements for efficient labour office interaction between job seekers and employers; and in order to achieve better matching results, labour office staff working with job seekers and with employers must improve their counselling and their communication techniques and to "understand the employers" language. This project, bringing together partners from "old" and "new" EU countries for the joint development of modular training materials will support, in the labour market policy, the Commissions goal of "making a European Area of Lifelong Learning a Reality".

The main objective of the project is to raise the awareness for the importance of personal competences in the job counselling and job mediation process and to develop a modular curriculum, training materials and a handbook:
"Better counselling and communication skills for labour office advisers and job mediators".

Swedish Description

Arbetsmarknadsläget i större delen av Europa kommer ytterligare att höja kraven på effektivare interaktion mellan arbetssökande och arbetsgivare. För att uppnå bättre matchningsresultat, behöver arbetsförmedlare som träffar arbetssökande och arbetsgivare förbättra sin rådgivning och "förstå arbetsgivarens språk". Nya och gamla EU-länder arbetar tillsammans i detta projekt för att utveckla material som kan användas som ett stöd i arbetsmarknadsåtgärder enligt Kommissionens mål att "Göra Europa till ett område av Livslångt Lärande".

Den viktigaste delen i projektet är att höja vetskapen för betydelsen av personliga kompetenser i förmedlingen av arbete och rådgivning samt att utveckla läroplan, material och en handbok:
"Bättre rådgivning och kommunikationskunskap för arbetsförmedlare".

Duration

November 2004 to April 2007


Partners

  • Urad prace, socialnych veci a rodiny v Dunajskej Strede (SK), project promotor
  • BEST Training (AT), project coordinator
  • Urad prace Znojmo (CZ)
  • Telehaus Wetter (DE)
  • IRFA Sud (FR)
  • Györ-Moson-Sopron Munkaügyi Központ (HU)
  • IFOA  Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio (IT)
  • Latvijas Pieauguðo izglîtîbas asociâcija (LV)
  • Folkuniversitetet Kristianstad (SE)
  • Department of Adult and Continuing Education (DACE) of the University of Glasgow (UK)

Website

www.labour-office-and-clients.org

Contact
Martin Persson, Anders Håkansson
 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila