Sök Meny
Ky i Archangelsk

Ky i Archangelsk

En Ky-utbildning i Archangelsk, i nordvästra Ryssland. Utbildningen är inriktad på turism.

Description in English

Pilotprojekt KY i Archangelsk

Folkuniversitetet har beviljats biståndmedel från Sida för att starta en KY-utbildning i Archangelsk, i nordvästra Ryssland. Utbildningen kommer att vara inriktad på turism.

Utvecklingen och investeringarna i området kring Barents hav hämmas av brist på kompetent arbetskraft. Turismutveckling, med inslag av upplevelser, hotell och restaurang. Archangelsk har stora och intressanta naturområden med möjligheter till jakt och vildmarksupplevelser men saknar personal för att utveckla detta. Näringslivet börjar bli intresserat av att medverka för att råda bot på detta.

Det finns inga erfarenheter av ett liknande samarbete mellan näringsliv och samhälle. Därför är andra länders erfarenhet och know-how ett starkt och nödvändigt stöd för beslutsfattarna.

Dessutom lider Archangelsk-regionen av stora sociala problem, hög arbetslöshet och stora outnyttjade möjligheter vilket motiverar valet av område för pilotutbildningen. Ett nytt fokus i sammanhanget är att skapa ekonomisk tillväxt i samhället och att involvera svaga sociala grupper samt att inte i första hand tillgodose enbart utbildningssektorns intressen. Den sociala aspekten är i sammanhanget viktig, speciellt den som berör de många ensamstående arbetslösa kvinnorna i området.

Archangelsk Technical University, med prorektor professor Tatyana Sergeevna Butorina som ansvarig, är huvudman för den planerade pilotutbildningen. Dessutom har Technical University goda kontakter och det finns ett stort förtroende för universitetet.

Aktiviteter som planeras inom ramen för projektet:

  • Framtagning av utbildningsplaner anpassade till ryska förhållanden, delvis genom översättning av svenskt material
  • Utbildning och omskolning av lärare som är villiga att anpassa sig till ny metodik och pedagogik
  • Start av utbildningarna i Archangelsk

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning i Sverige följer projektet fortskridande med stort intresse.

Utbildningsministeriet i Moskva stödjer och budgeterar för en utvärdering och fortsättning av projektet. Ministeriet har åtagit sig detta och ser med stor förväntan fram emot försöken och hoppas på en användbar modell för den förändring av strukturen för den ryska eftergymnasiala yrkesutbildningen som måste göras. Målet är en strukturförändring mot en modern, demokratisk och jämställd utbildningsform. De svenska erfarenheterna ska stödja beslutsfattarna och ta till vara erfarenheter som kan hjälpa anordnare och näringsliv.

Fakta om projektet:

Projekttid: oktober 2004 – december 2006
Beviljad budget: ca 7,5 miljoner kronor
Projektanordnare: Folkuniversitetet i Uppsala
Projektledare: Ali Rashidi, +46 (0)18-68 00 00 

Projektpartners:

Arkhangelsk Technical university
Arkhangelsk county administration
Ministry of Education and science Moscow
KY-myndigheten i Sverige
CFL
Stockholms universitet

 

An advanced vocational educationin Arkhangelsk, northwestern Russia. The training is geared to tourism.

Ky in Arkhangelsk

An advanced vocational educationin Arkhangelsk, northwestern Russia. The training is geared to tourism.

Har du frågor?

Kontakta
018-68 00 00
ali.rashidi@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila