Sök Meny
Shared Reading

Shared Reading

Shared Reading handlar om att läsa tillsammans och att stärka människor med hjälp av böcker.

Vad är Shared Reading

Shared Reading är en metod för läsning och samtal i grupp. Metoden togs fram av litteraturforskaren Jane Davis och The Reader Organisation i Storbritannien för 20 år sedan, och etableras nu i Sverige.

Vem kan delta?

Alla kan delta. Deltagarna är så aktiva som de själva vill vara. De kan delta genom att lyssna, dela med sig av tankar och känslor eller genom att själva läsa högt. Shared Reading har använts för olika målgrupper och metoden har visat goda resultat när det gäller att stärka människor i utanförskap och psykisk ohälsa.

Hur går det till?

Metoden bygger på högläsning, ledaren väljer ut en text och läser högt. Deltagarna följer med i texten medan ledaren läser. Med jämna mellanrum stannar ledaren upp och gruppen diskuterar läsupplevelsen. Fokus är inte att analysera textens innehåll utan att diskutera tankar och känslor som den väcker.

Hur skiljer sig Shared Reading från en bokcirkel?

Deltagarna i gruppen läser inte mellan träffarna, all läsning sker i gruppen. Texterna är korta, det kan vara lyrik eller noveller och varje träff innebär nya texter. Gruppen träffas ofta, ungefär en gång i veckan. Det finns en ledare i en Share Reading-grupp, till skillnad från i en bokcirkel. Ledaren har en viktig roll i att leda gruppen och stärka deltagarna. Alla ledare har gått en Shared Reading-utbildning.

Integration genom läsning

Projektet Integration genom läsning drivs av Folkuniversitetet med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelseInom projektet utbildades i november 2018 fyra Shared Reading-ledare. Alla ledare har startat grupper för nyanlända. Folkuniversitetet har läsgrupper i samarbete med:

Internationella Gymnasiet Uppsala

Café Genomfarten

Kristallens öppna förskola

Gottsunda kyrkas Språkcafé

Folkuniversitetet Gävle

I februari 2019 gjorde P4 Gävleborg ett reportage från Folkuniversitetet i Gävles första Shared Reading-grupp. Lyssna på reortaget här!

Är du intresserad av att veta mer om projektet eller att samarbeta med oss kring en läsgrupp? Kontakta projektledare Sara Nylund Wass, sara.nylund-wass@folkuniversitetet.se


Mer om Shared Reading

Har du frågor?

Kontakta
Sara Nylund Wass
018-68 00 23
sara.nylund-wass@folkuniversitetets.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila