Sök Meny
Intervju med Kim Larsson

Främjar entreprenörskap

Kim Larsson är projektledare inom Entrepreneurs Academy, Uppsalas största entreprenörsförening som drivs av studenter - för studenter.

Hej Kim, vem är du? 
Hej! Mitt namn är Kim Larsson och jag är en 21-årig Uppsalabo som läser femte terminen på Ekonomikandidatprogrammet på Uppsala universitet. På fritiden arbetar jag på Nordea och håller mig gärna sysselsatt i olika föreningsaktiviteter. När jag får tid över försöker jag prioritera träning och mina vänner. Som person är jag en energisk tjej som är ambitiös och gillar att ha många bollar i luften samtidigt!

Berätta lite om Entrepreneurs Academy Uppsala!
Entrepreneurs Academy är en förening som ursprungligen startades av fyra Uppsalastudenter. Föreningens ambition är främja entreprenörskap. Detta sker framför allt genom att inspirera studenter att engagera sig i projekt inom föreningen för att visa dem alla möjligheter som finns inom entreprenörskap. ​Idag är Entrepreneurs Academy den största entreprenörsföreningen i Uppsala som drivs av studenter - för studenter - med en passion för kreativitet, entreprenörskap och näringsliv.

Vad har du för uppdrag inom föreningen?
Inom Entrepreneurs Academy sitter jag som projektledare för föreningens projekt Anders Wall-föreläsningen. Att vara projektledare innebär att jag har huvudansvaret för hela projektet och projektgruppen. Min primära arbetsuppgift är att se till att projektgruppen driver projektet framåt och att ha övergripande koll på projektet i sin helhet! 

Hur ser ert samarbetet med Folkuniversitetet ut?
Folkuniversitetet är projektetstöd gällande den kunskap projektgruppen inhämtar. Att vara en del av projektgruppen innebär att det är väldigt många nya saker att lära sig, mycket information att inhämta för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Projektgruppen har startat studiecirklar för att strukturera upp kunskapen. I framtiden planerar vi att i samarbete med Folkuniversitetet ha fler kulturarrangemang som möjliggör för projektgruppen att omsätta deras kunskaper i praktiken men också att ha öppna evenemang för allmänheten.

Vad är Anders Wall-föreläsningen?
Anders Wall-föreläsningen är Skandinaviens största föreläsning i entreprenörskap. Föreläsningen anordnas genom ett samarbete med Uppsala universitet, Anders Walls Professur i Entreprenörskap och Entrepreneurs Academy. Syftet med Anders Wall-föreläsningen är att inspirera unga till att våga starta egna företag och ge studenter en inblick i hur det svenska näringslivet kan se ut. Varje år bjuds det in erfarna entreprenörer som talar om sina erfarenheter och ger råd och tips inför framtiden.

Vad är dina förhoppningar för Entrepreneurs Academy Uppsala i framtiden?
Mina förhoppningar är att få fler studenter att engagera sig inom Entrepreneurs Academy. Ytterligare en förhoppning är att Entrepreneurs Academy får en större roll i den entreprenörsstad vi faktiskt lever i - Uppsala. Med andra ord vill jag att Entrepreneurs Academy ska bli den föreningen som studenter vänder sig till för att få utveckla sin entreprenörsanda och för att få väsentlig input på företagsdrivande i den mån de behöver.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev