Sök Meny

Mångfaldsfika

Populärvetenskapliga gratis föreläsningar på temat mångfald och breddat deltagande.

Föreläsningar våren 2019:

Onsdag 27 februari kl. 18-19: Skuggutbildningens många ansikten
Stina Hallsén, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitetet, berättar om framväxten av läxhjälp i Sverige.

Onsdag 10 april kl. 18-19: Stereotyper, maskuliniteter och lärandeprocesser bland unga män i socioekonomiskt utsatta stadsdelar
René León Rosales, etnolog och forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka, föreläser om effekterna av ekonomisk och etnisk segregation på barn och ungas identitetsprocesser.

Plats: Kulturhuset Leoparden, Svartbäcksgatan 20, Uppsala. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Fika med veganska alternativ finns att köpa från kl.17.30.

Lokalen är invändigt anpassad med ramp samt RWC och inga höga trösklar finns. Kulturhuset Leoparden är ett galleri och ateljé med café för målgruppen 16-25 år i regi av KFUM. Du som besöker Mångfaldsfika kan vara utanför den ordinarie målgruppen, meddela personalen att du ska besöka föreläsningen när du kommer. Ingen medhavd mat eller frukt är tillåten med anledning av allergi.

Mångfaldsfika är en föreläsningsserie som arrangeras av Mångfaldsbyrån Esmeralda och Folkuniversitetet, i samarbete med Kulturhuset Leoparden, Uppsala Universitet samt Uppsala Studentkår. Föreläsningarna genomförs med ekonomiskt stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Föreläsningar hösten 2018:

Onsdag 17 oktober kl. 17-18: Ungas identitetsskapande processer i ett mångkulturellt samhälle
Farzaneh Moinian Fil. Doktor i pedagogik från Stockholms universitet, presenterar sin forskning om hur barn och ungdomar skapar identiteter i skolan och samhället.

Onsdag 21 november kl. 17-18: Social snedrekrytering till högre studier
Frida Rudolphi är forskare i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet samt affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier. Föreläsningen handlar om ojämlikhet i utbildning, bland annat sambandet mellan olika aspekter av familjeresurser under uppväxten och barns skolprestationer och utbildning som unga och vuxna.

Onsdag 5 december kl. 17-18: Det är förknippat med stor skam att inte prestera: Klass, kön och prestationer på universitetens prestigeprogram
Anne-Sofie Nyström är forskare vid Centrum för genusvetenskap samt Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala Universitet. Föreläsningen handlar om hur klass och genus får betydelse i relation till utbildningsframgång och studiestress. Det utgår ifrån en studie om män och maskuliniteter på medelklassdominerade universitetsutbildningar som rekryterar gymnasieskolans ”högpresterare”.

Plats: Grand, Trädgårdsgatan 5, Uppsala.

Föreläsningar våren 2018:

19 januari kl 12-13: Breddad rekrytering - vad, varför och hur?
Svenska lärosäten har i uppdrag att bredda rekryteringen till högre utbildning. Vad är bakgrunden till uppdraget? Hur kan det tolkas och vad kan göras? Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt ledarskap vid Malmö Universitet och ordförande för det nationella nätverket Include, summerar och diskuterar närmare 20 års arbete med breddad rekrytering.

27 februari kl 12-13: Rätten till likvärdig utbildning - skola, segregation och migration
Hur ska det svenska utbildningssystemet möta de utmaningar som segregation och migration ställer på skolans kompensatoriska uppdrag? Hör föreläsare Ove Sernhede diskutera frågan under vårens andra Mångfaldslunch. Ove Sernhede är professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal böcker om ungdom, kultur och lärande med fokus på miljonprogrammets förorter, t.ex. Alienation is My Nation och Skolan och ojämlikhetens geografi.

16 april kl 12-13: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning
Föreläsare: Hassan Sharif, lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot nyanländas lärande vid Uppsala universitet

21 maj kl 12-13: Uppsala universitets arbete för att motverka snedrekryteringen till högre studier
Föreläsare: Malin Ekström, teologie doktor och samordnare vid Studentavdelningen på Uppsala universitet.

Plats: Reginateatern, Trädgårdsgatan 6, Uppsala.

Har du frågor?

Kontakta
Belinda Hirvonen
018-68 00 43
belinda.hirvonen@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev