Sök Meny

Avslutning Korta vägen 10

Den tionde upplagan av arbetsmarknadsutbildningen Korta vägen som startade den 29 februari med sammanlagt 26 deltagare har avslutats.

Deltagarna har under 26 veckor haft kartläggning och validering av sina tidigare studier och arbeten i hemlandet. På schemat står också yrkessvenska, samhällskunskap och svenskt arbetsliv. Dessutom får deltagarna hjälp med yrkescoachning, både i grupp och individuellt. Som avslutning på kursen har de haft fyra veckors APL (arbetsplatsbelagd utbildning), inom yrkesområden som ligger så nära deras yrken som är möjligt.

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska ges möjlighet att komma närmare den svenska arbetsmarknaden och att vi därmed kan ta tillvarata de mängder av kunskap och kompetens som finns hos många av de människor som kommer till vårt land. 
 
Sedan utbildningen började för fem år sen har antalet deltagare ökat från ca 20 per år till att det nu startar ett drygt sjuttiotal årligen, fördelat på tre kursstarter. Detta är siffror som gäller Umeå. Ytterligare ca 15 deltagare finns i Skellefteå. 
            
Resultaten från tidigare kurser har också varit mycket goda. Fördelat på de tre senaste kurserna hade drygt hälften (53%) av deltagarna arbete eller förlängd praktik omedelbart efter kursavslutningen. Dessutom gick 24% direkt vidare till kompletterande studier, då detta behövs för att vissa yrkeskategorier ska få arbete inom sin bransch. 
 
Den senaste kursen, Korta Vägen 10, slår dock alla tidigare rekord, vad det gäller resultat. En majoritet av deltagarna går nu direkt vidare till jobb eller en fortsatt längre praktik! Här kan man verkligen prata om en fungerande integration

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Deltagare berättar

Nyheter

Höstens datum för Swedextest och C1-test är nu klara. Testerna äger rum den 31 augusti och den 16 november. Anmäl dig här: http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedish-courses/Swedish-in-Umea/?id=9113

Den 27 februari startade den trettonde omgången av Korta vägen här i Umeå. 

Vårens datum för vårt nya C1-test är  27 april. Anmäl dig på vår hemsida. Sista anmälningsdatum är den 13 april,

Vi har nu nöjet att kunna erbjuda ett test i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Testerna lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkprovet godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

Vi kompetenshöjer våra lärare till att bli testledare på C1-nivå för att möta framtidens behov.