Sök Meny
Intervju med Barbara Herclik

”Jag är intresserad av människor och vad som driver oss.”

Efter många år i läraryrket bestämde sig Barbara Herclik för att testa något nytt, och vidareutbildade sig inom HR vid Stockholms universitet. När hon sedan ville komplettera utbildningen med ämnet rekrytering, fastnade hon för Folkuniversitetets kurs. Det berodde främst på kursledaren, ett välkänt namn i rekryteringsbranschen, men avgörande var också att kursen gick på kvällstid.

– Utbildningen vid Stockholms universitet saknade just momentet rekrytering, och jag började därför se mig om vilka kurser som fanns i Stockholm. Det visade sig vara enormt populärt, men jag fastnade för Folkuniversitetets kurs. Den största anledningen var kursledaren Viveka Holm. Flera av mina vänner inom rekryteringsbranschen kände till Viveka och hade mycket positivt att säga om henne. Att kursen gick på kvällstid var också något som underlättade min planering, berättar Barbara Herclik.

Hur har du använt dina kunskaper från kursen?
– I dagsläget jobbar jag inte med rekrytering, men det är dit jag strävar. Jag har dock ständig användning av mina kunskaper från kursen. Jag har fått en ökad förståelse för vad som driver olika människor i deras arbete och hur man som rekryterare på så vis kan få till en lyckad matchning. Jag har även fått en ökad förståelse för vikten av lyckosamma rekryteringar – både för individ, företag och för samhället i stort. Dessutom bidrog kursen till en inre, personlig resa eftersom du tvingas fundera över vem du är, vad som driver dig och vad som driver andra. Vidare tar jag med mig kunskapen om hur man kan skriva annonser.

Vad är det viktigaste du har tagit med dig från kursen?
– Viveka Holm delade frikostigt med sig av sina erfarenheter, vilket gjorde att man såg fram emot varje kurstillfälle. Det viktigaste jag tar med mig är intervjuteknik – att ställa öppna frågor och att ställa en fråga i taget. Men också vikten av att vara en aktiv lyssnare för att få en helhetsbild och kunna analysera innehållet i det som kommit fram och få till bra matchningar.

Vad är det roligaste med rekrytering?
– Definitivt mötet med människor! Man måste ha ett intresse för människor och vad som driver oss. Dessutom lockas jag av tanken att man jobbar både gentemot kund och mot den blivande, nya arbetstagaren. Här handlar det om att ha ett gott öga för affären.

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag ser mig själv i en HR-roll, där jag jobbar både med rekrytering och arbetsmiljöfrågor och då främst den psykiska arbetsmiljön. Med min erfarenhet inom pedagogik, ledarskap och management är förhoppningen att min kompetens kommer att gynna organisationer inom personalområdet och kompetensförsörjning.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners