Sök Meny

Hon får andra att våga växa

Monika Janolofsdotter älskar sitt arbete - att få arbeta med människors utveckling. Som coach och samordnare för olika arbetsmarknadsinsatser inom Folkuniversitetet har hon hjälpt många ut i samhället - till ett första arbete eller utbildning.

- Jag har lärt mig oerhört mycket och lär mig fortfarande mycket i möten med andra människor. Det är det som driver mig, säger Monika Janolofsdotter.

Monika började sin bana på Folkuniversitetet som arbetsmarknadscoach. Numera ansvarar hon för fyra olika insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen: Yrkessvenska, Yrkessvenska för legitimationsyrken, Förstärkt arbetsträning och Ungdomsgarantin.

Folkuniversitetet har lång erfarenhet av att bedriva arbetsmarknadsinsatser i syfte att hjälpa ungdomar, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och personer med invandrarbakgrund att komma ut i arbete eller i studier. Verksamheten har gett goda resultat, något som Monika kan intyga.

- Det är helt fantastiskt att se vilket resultat vår verksamhet har gett! Människor får arbeten, många inom tre månader. Coacherna är helt otroliga på att inspirera deltagarna. De har ett positivt förhållningssätt, de ser och möter verkligen individen. Det är en av våra styrkor – vi skräddarsyr insatserna för varje person.

Monika utstrålar värme och positiv energi när hon pratar om sitt arbete. Engagemanget för deltagarna och kollegorna går inte att ta miste på. Hon berättar att den största gruppen just nu läser Yrkessvenska, där målet är att komma närmare ett arbete. Det handlar bland annat om att få förstå hur mycket svenska som behövs för att kunna utöva sitt yrke. Alla vet heller inte riktigt vad de vill när de börjar och då är det bra med en erfaren och lyhörd coach.

- Personerna vi arbetar med tillhör en utsatt målgrupp. Vi upplever att det finns en frustration över sin ekonomi eller bostadssituation, samt att språket försvårar deras vardag. En del har slussats både hit och dit och känner en trötthet inför olika åtgärdsprogram och bristande förtroende för arbetsgivare och myndigheter. Då gäller det för oss att återskapa förtroendet så att de kan förändra sin situation.

Alla våra deltagare gör en individuell handlingsplan tillsammans med sin coach eller lärare, oavsett vilken insats de går på. Under insatsen får deltagarna lära sig allt från hur det svenska samhället fungerar till hur arbetsmarknaden ser ut. Vi har alltid fokus på handlingsplanens innehåll och vilka kunskaper och färdigheter personen behöver för att komma närmare, få och behålla ett arbete eller att genomföra sina studier. Insatserna sker både i klassrummet och ute i verkligheten i form av besök på rekryteringsbasarer, praktikplatser och studiebesök.

- Jag brukar även tipsa deltagarna om fördelarna med att arbeta ideellt någon dag eller kväll i veckan. På så sätt kan de skaffa sig kontakter och knyta band och det är ofta så man får arbete. Det vi gör hos oss är att lyfta personen, att hitta styrkorna hos varje individ och att jobba med självbilden så att den stärks. Då får de modet att börja en utbildning, söka arbete och framförallt att tro på sig själv.

Monika minns Sertac - en kille från Turkiet. Han ville så gärna bli busschaufför och var väldigt fokuserad och ambitiös i sina studier. När han slutade på Folkuniversitetet hade han fortfarande en bit kvar till busskortet.

- Jag peppade honom och sa: ”Lova att skjutsa hem mig när du får ditt busskort”. Ett halvår senare när jag klev ombord på min buss på väg hem satt han bakom ratten och log brett. Jag blev överlycklig och ropade GRATTIS så att det ekade i hela bussen! Jag blir alldeles varm inombords när jag ser alla dessa människor växa under tiden de är hos oss och jobbar mot sina mål. Det känns jättebra.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners