Sök Meny
Språk

Språk

Folkuniversitetet är med redan i det inledande skedet av utbildningsprocessen. Tillsammans med företaget analyserar vi behoven, sätter upp mål och planerar utbildningen. Våra lärare har språket som modersmål, vilket innebär att man inte enbart lär sig ord och grammatik, utan även rätt uttal, inlevelse, kulturmönster och beteende.

Om en grupp medarbetare har samma behov, kan vi utforma och anpassa en gemensam utbildning. Vi erbjuder även enskilda, intensiva utbildningsmöjligheter. Studierna kan planeras när det passar er, på kvällstid eller arbetstid, intensivt eller kontinuerligt under en längre period. Vi undervisar i bl a engelska, franska, tyska, spanska, italienska och svenska.

Allmän språkträning
Repetition och fortsatt uppbyggnad av ordförråd och grammatik - främst muntlig. Träning i enkla vardags- och arbetssituationer. 

Konversationsträning
Muntlig kommunikationsträning - situationsövningar, temadiskussioner med inriktning mot deltagarnas arbetsuppgifter.

Rapportskrivning
Öka kunskaperna i rapportskrivning i det aktuella språket. Ett kursmoment kan vara inlämning av en rapport för rättning och kommentarer.

Affärskommunikation
Förbättra förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i internationella affärsrelationer. Fokus ligger på verkliga arbetssituationer och anpassas efter företagets och deltagarnas behov.

Presentationsteknik
Öka språkkunskaperna och säkerheten för dem som framför eller kommer att framföra presentationer. Teori varvas med praktisk träning och utformas efter deltagarnas behov.

Besök och telefonkontakter
Muntlig kommunikationsträning för att ge större säkerhet för dem som använder språket vid besök och telefonkontakter.

Språkutveckling inom specialområden
 T.ex. teknik, sjukvård, juridik, bank & finans.

Internationella språkdiplom
Cambridge, ICC, Goethe-Institut, Franska utbildningsministeriet etc.

Konsulttimmar
För dig som har behov av stödlektioner eller korrekturläsning inför en resa, konferens eller rapportskrivning.

Kompetenshöjande svenska för invandrare i arbete
Vänder sig till företag/förvaltning som har medarbetare med svenska som främmande språk. Syftet med utbildningen är att utveckla språket för sina arbetsuppgifter.

Ovanstående utbildningar kan modifieras och utformas utifrån behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.

Undervisningsform
Undervisningen sker i grupp eller enskilt i enlighet med Folkuniversitetets pedagogiska grundsyn. Det innebär att de enskilda deltagarnas önskemål och förutsättningar står i centrum. Undervisningen genomförs i dialog mellan kursledare och deltagare.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få antal anmälda.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Kontakta oss för personalutbildningar för just dig!

Örebro

Jenny Johansson
019-760 32 30

Västmanland

Anna-Karin Mendenhall
021-15 36 02

Dalarna

Mats Hallsten
023-661 54 65

Prenumera på vårt nyhetsbrev