Sök Meny
Med kvalitet i fokus

Med kvalitet i fokus

På Folkuniversitetet strävar vi alltid efter att pröva nya vägar, utveckla våra utbildningsformer och använda modern pedagogik. Det ställer höga krav på våra lärare. Därför jobbar vi aktivt med att skapa förutsättningar för våra lärare att trivas och att utvecklas i sin pedagogiska roll.

Hållbart kompetensarbete


På Folkuniversitetet jobbar vi aktivt med kunskapsutbyte lärare emellan. Som ett första steg vid anställningen blir varje språklärare tilldelad en mentor, som hjälper till att skapa trygghet under lärarens första tid i den nya organisationen. För att ta tillvara på den enorma kompetens som finns inom Folkuniversitetet anordnas regelbundet en nationell språkkonferens. Där träffas lärare från hela landet för att diskutera och utbyta kunskap och erfarenheter inom både pedagogik och samhällsutveckling. Fortbildning sker kontinuerligt även på lokal nivå då våra språklärare årligen erbjuds utbildning inom pedagogik och metodik, såsom digitalt lärande och tvärkulturella möten.

För att skapa de bästa förutsättningarna för kunskapsutbyte på såväl nationell som lokal nivå planerar vi nu att bygga en digital plattform för utbyte av undervisningsmaterial. 

– En stor organisation som Folkuniversitetet gör att det alltid finns en kollega att utbyta kunskap med. Alla hjälps åt med att diskutera språk, lärande och pedagogiska metoder, säger svenskläraren Liselott Lindström. 

Utvärdering ger oss riktning

Alla svensklärare börjar sin anställning med en provlektion, så att rätt kvalitet på undervisningen kan säkerställas.

– Många som söker en tjänst hos oss pratar korrekt svenska, men det är inte en garanti för att man är en bra pedagog. På en provlektion märker vi snabbt om läraren har förmågan att lära ut. Där ser vi också på vilka områden vi behöver gå in och stötta upp, säger Liselott Lindström.

Både vid kursens mitt och efter avslutad kurs skickas en utvärdering till deltagarna. Detta för att säkerställa kursens kvalitet och för att ta tillvara på deltagarnas åsikter och önskemål. Att kontinuerligt utvärdera lärarens arbete skapar goda förutsättningar för utveckling av kursen och förnyelse av svenskundervisningen i stort.

Samtalet viktigt för lärandet


Ett av de viktigaste verktygen för lärande är samtalet. Det märks inte minst på våra svenskkurser, där deltagare från alla världens hörn samlas. Alla lärare erbjuds därför fortbildning inom bland annat tvärkulturella möten. Att gå en kurs hos Folkuniversitetet handlar nämligen om mer än glosor och grammatik. Här diskuteras vardagsfenomen som är typiska för Sverige och som är nödvändiga att känna till för att kunna skapa sig en trygg vardag i det nya landet. Deltagarna delar också med sig av kulturkrockar som kan skapa missförstånd. Hur betalar man till exempel på bussen i Venedig? Och vad betyder det att göra tummen upp i Bagdad? Samtal som kan leda till mycket skratt.

– Undervisningen ska vara seriös på ett underhållande sätt, säger Liselott Lindström.

Våra lärare i andra språk undervisar i sitt modersmål vilket innebär att även de invandrade till Sverige en gång i tiden. De bidrar därför med en viktig insikt till Folkuniversitetets svenskundervisning: Hur det var att själva lära sig svenska när de kom till det nya landet i norr?

Tillsammans med våra svensklärare diskuterar språklärarna vad de uppskattade och vad de saknade i sin svenskutbildning, och på så sätt kan vi utveckla kursinnehållet baserat på relevans och erfarenhet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila