Sök Meny
Ekonomiassistent

Ekonomiassistent

För dig som vill gå en längre grundutbildning inom ekonomi som ger möjlighet att arbeta med olika saker på en ekonomiavdelning inom såväl det lilla privata företaget som inom en myndighet eller en förvaltning.

Mål
Efter kursen ska du kunna sköta och bokförings-, boksluts-, och administrationsarbetet med datorn som hjälp på ett mindre företag eller assistera arbetet i ett större företag. Du kan hantera de dagliga arbetsuppgifterna såsom löpande bokföring av företagets affärshändelser, redovisning av moms och arbetsgivaravgifter, avstämningar av kund- och leverantörsreskontra, resultat- och balansrapportering, upprättande av resultat- och likviditetsbudget och ha insikt i själva bokslutsarbetet för samtliga bolagsformer.

Kursinnehåll
Bokföring och enklare bokslut

Delmomentet omfattar 52 lektionstimmar och innehåller bland annat:

 • Ekonomiska begrepp
 • Orientering i företagsformer
 • Bokföringens grunder
 • Bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Kontoplan och kontering
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av in- och utgående moms
 • Bokföring av löner, sociala avgifter och personalskatter
 • Momsdeklaration och momsredovisning
 • Verifikationer och avstämningar
 • Bokföring med resultatenheter
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Avstämningar och rättelser av fel
 • Periodiseringar
 • Bokslutets grunder: Resultaträkning och balansräkning

Bokföring i Visma 500
Delmomentet omfattar ca 32 lektionstimmar och innehåller bland annat:

 • Konteringsmallar
 • Registrering av verifikationer
 • Skillnad på balans och resultatkonton
 • Ändring av verifikationer
 • Avstämningar och rapporter från bokföringen
 • Momsredovisning
 • Registervård och säkerhetskopiering

Klicka på länken nedan för att läsa mer om utbildningen och anmäla dig!

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vilken språknivå ska jag välja?

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer.

Läs mer om vilken nivå som passar dig!

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Namn
Ort
(Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö eller Växjö)
E-postadress

New in Sweden?

Do you want to learn Swedish for free? Do you want to start working as soon as possible? Whether you moved to Sweden for asylum, work or a loved one, we will help improve your Swedish.

More about life in Swedish

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt kurs eller nivå.
E-post: kurser.syd@folkuniversitetet.se
Tel: 040-6918320