Sök Meny
Tandsköterska

Tandsköterskeutbildning

I dagsläget utbildas det inte tillräckligt många tandsköterskor för att täcka det växande behovet av nyrekryteringar som finns över hela landet. På vissa orter i Norrbotten är bristen extra stor. Därför erbjuder region Norrbotten och Folkuniversitetet en möjlighet att läsa till Tandsköterska i Östersund men att göra praktik i Gällivare, Pajala, Kiruna eller Haparanda.

Att arbeta som tandsköterska är ett serviceyrke med mycket patientkontakt.
Tandsköterskor arbetar i team tillsammans med tandläkare och tandhygienister.
En tandsköterska assisterar vid behandling och jobbar också självständigt med patienter.
I yrkesrollen ingår även receptionsjobb och administrativa uppgifter samt förbyggande insatser och information om tandvård.

I dagsläget utbildas det inte tillräckligt många tandsköterskor för att täcka det växande behovet av nyrekryteringar som finns över hela landet. På vissa orter i Norrbotten är bristen extra stor. Därför erbjuder region Norrbotten och Folkuniversitetet en möjlighet att läsa till Tandsköterska i Östersund men att göra praktik i Gällivare, Pajala, Kiruna eller Haparanda. Bristen på tandsköterskor är extra påtaglig på dessa orter, så efter avslutad utbildning så är chanserna till jobb mycket goda.

Varför ska man läsa i Östersund om man vill jobba i Norrbotten?
Tandsköterskeutbildningen i Östersund genomförs på campus i Östersund. Det innebär klassrumsundervisning och att du träffar studiekamrater, lärare och föreläsare varje vecka. Utbildningen genomförs i nära samarbete med tandvården i Jämtland och innehåller, utöver praktikveckorna, praktiska metodövningar på kliniker samt auskultation på Specialisttandvården. Utbildningen har gott rykte och sökande från hela Sverige. Som student omfattas man av kommunens bostadsgaranti, vilket gör att man är garanterad studentbostad. Östersund är en aktiv studentstad där natur och stad möts. Närhet till naturen, Åre och fjällen lockar samtidigt som kultur- och nöjesutbudet kan mäta sig med betydligt större städer. Det är berikande att studera på annan ort under en period för att skaffa sig nya erfarenheter, vänner och upplevelser.

Undervisning och de praktiska metodövningarna genomförs i Östersund men praktikperioderna genomförs ”hemma” i Norrbotten. (Du måste ordna ditt eget boende och stå för ev kostnader själv.) Förutom att vara en viktig del av utbildningen är praktiken ett utmärkt tillfälle att skapa kontakter, nätverk och erfarenheter inom yrket. Majoriteten av alla YH studenter får jobb där de gjort sin praktik.

Utbildningens upplägg och innehåll
Utbildningstid är drygt 1,5 år och omfattar 65 veckor. Av dessa är 49 veckor teori och 16 veckor praktik. Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Östersund (ej distans). I snitt består utbildning av 15 timmar lärarledd undervisning per vecka, övrig tid är självstudier, grupparbeten eller liknande.
Utbildningen följer ett nationellt direktiv för Tandsköterskeutbildningar och har utformats i nära samarbete med Folktandvården samt privata tandläkare. Detta innebär att du kan söka jobb var som helst i Sverige. Du får också ett s.k Europass, vilket gör att du kan söka jobb inom EU.
Utbildningen ger rätt till CSN och studentbostad.

Förkunskapskrav - behörighet
För att vara behörig till utbildningen behöver du uppvisa betyg som motsvarar 3-årigt gymnasium samt och minst betyget Godkänt/E i Svenska B eller svenska som andraspråk 2, eller motsvarande.
Saknar du betyg men anser att du har de kunskaper och erfarenheter som krävs för utbildningen kan du åberopa reell kompetens. Dina kunskaper ska motsvara det som övriga sökande styrker via sina betyg.

Urval och antagning
Behöriga sökande kommer att kallas till en informations- och provdag. Då genomförs ett skriftligt prov där läs- och skrivförmåga i svenska prövas. Svårighetsgraden på provet ligger i nivå med de ämneskunskaper som utgör behörighetsgrund för utbildningen.
De sökande rangordnas och antas efter poängen från provet.
När utbildningens platser är fyllda tilldelas reservplatser enligt samma rangordning.

Mer info och ansökan
Mer info om utbildningen hittar du här. Där hittar du även information om hur du ansöker och vilka handlingar som ska bifogas.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila