Sök Meny
Folkuniversitetet i Broby

Broby

Välkommen till Folkuniversitetet i Broby.

I Broby har Folkuniversitetet Sfi, svenska för invandrare, och arbetsmarknadsutbildningen Stöd och matchning.

Vi bedriver dessutom studie- och kulturverksamhet i samverkan med det lokala kulturlivet i Broby.

För närmare information kontakta vårt kontor i Kristianstad.

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål.

Sfi-skolan Broby

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål.

Behöver du ett extra stöd i ditt arbetssökande? Då har vi på Folkuniversitetet tjänsten Stöd och matchning med nätverken, aktiviteterna och engagemanget för dig.

Broby - Stöd och matchning

Behöver du ett extra stöd i ditt arbetssökande? Då har vi på Folkuniversitetet tjänsten Stöd och matchning med nätverken, aktiviteterna och engagemanget för dig.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Folkuniversitetet Broby

Sanatorievägen 7, Broby

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt kurs eller nivå.
info.kristianstad@folkuniversitetet.se
Tel: 044-20 76 40

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev