Sök Meny

Studerandeinformation

Information till dig som studerar på Folkuniversitetets yrkeshögskola i Karlstad.

Boende

Bor du inte i Karlstad och vill slippa pendla? Hos Karlstad Bostäder AB (KBAB) har du som studerande på en Yh-utbildning rätt att söka studentbostad. På KBAB:s hemsida kan du läsa mer om hur du gör för att söka bostad via dem. Via yh-antagning.se kan du skriva ut ett antagningsbesked som styrker att du är antagen till utbildningen. KBAB kräver att du som studerande under varje termin klarar av minst 50 Yh-poäng per termin för att ha rätt till att bo kvar i studentlägenheten. De genomför kontroller för att se till att kraven är uppfyllda.

CSN

Under din studietid har du möjlighet att söka studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden (CSN). På CSN:s hemsida hittar du all information du behöver till din ansökan. Första skolveckan på terminen intygar skolan att du påbörjat din utbildning till CSN och i slutet på varje termin gör vi en bedömning via CSN om huruvida du klarat de poäng du ska enligt utbildningsplanen. CSN bedömer sedan om du är fortsatt berättigad studiemedel för kommande termin eller läsår.

Läsårstider 2019- 2020

  • Höstterminen 2019: 2019.08.19 - 2019.12.22 (18 veckor, 90-YH-poäng)
  • Vårterminen 2020: 2020.01.06 - 2020.06.07 (22 veckor, 110 YH-poäng)

Frånvaro, sjukdom, VAB mm

Frånvaro anmäls via telefon eller e-post till Thomas Ingvall eller Monika Jansson samma dag som frånvaron gäller. Frånvaroanmälan görs varje dag som du är borta. Du ska även anmäla att du är sjuk till Försäkringskassan. Läs mer på CSN:s hemsida hur de bedömer antalet studieveckor och prövning av studieresultat vid sjukdom.

Försäkring

Du är olycksfalls- och ansvarsförsäkrad under studietiden, även under LIA-perioderna (Lärande i arbete). Mer information om hur du är försäkrad finns på Kammarkollegiets hemsida. Om du råkar ut för ett olycksfall under din studietid kontaktar du utbildningsledaren för vidare hjälp med anmälan till Kammarkollegiet.

Information, kommunikation och schema

Vi använder lärplattformen SchoolSoft för information och kommunikation mellan lärare och studenter. I SchoolSoft hittar du bland annat:

  • klassens schema
  • din individuella studieplan (ISP)
  • kursplaneringar, inlämnings- och tentaresultat samt kursbetyg
  • kontaktuppgifter till studiekamrater och personal
  • nyheter och kalendarium
  • utvärdering av kurser

Kontakta skolans administratör om du har problem med att logga in till SchoolSoft. SchoolSoft har även en app som du kan ladda ner via GooglePlay eller AppStore.

Lånedator

Under din studietid har du möjlighet att låna en bärbar dator för att sitta och skriva rapporter, hitta information och läromaterial via nätet mm under skoltid. Bokning av dator görs via administrationen.

Kostnader

Du bekostar själv kursmaterialet, så som kurslitteraturen (se nedan) samt eventuella arbetskläder under praktiktiden, vilket brukar vara skyddsskor och/eller arbetsbyxor. Även resor till och från skolan och praktikplatsen, inklusive eventuell parkeringskostnad för bil bekostas av dig som studerande.

Kurslitteratur

En lista över den litteratur som används under utbildningen hittar du under respektive utbildning här på hemsidan. Vid skolstart informeras ni om vilka böcker som behövs i respektive kurs. Vi rekommenderar att ni har en enklare kalkylator som hjälpmedel under utbildningen. Exempel på sådana finns också med på listan. Litteraturlistan uppdateras alltid inför läsårsstart och ibland även löpande under året. Viss kurslitteratur kommer ni att kunna köpa via skolan, det står angivet i litteraturlistan.

Särskilt stöd/ svenska med yrkesinriktning

Du har rätt till särskilt stöd/ stöd i svenska med yrkesinriktning under din studietid hos oss. Till exempel om du behöver stöd med att träna yrkessvenska eller om du har läs- och skrivsvårigheter och behöver få anpassningar för att tillgodogöra dig kursmaterialet/ redovisa dina kunskaper, färdigheter och/eller kompetenser i de olika kurserna.
Kontakta utbildningsledaren för mer information om hur du går tillväga för att ansöka om särskit stöd/ svenska med yrkesinriktning. På yrkeshogskolan.se  finns mer att läsa om dina rättigheter:

Gå till Yrkeshögskolans hemsida

Postadress

Om du ska skicka brev till oss är vår postadress följande:
FOLKUNIVERSTITETETS YH I KARLSTAD
Älvgatan 3
652 25  KARLSTAD

Validering och tillgodoräknande

När du studerar vid på en yrkeshögskoleutbildning har du rätt att validera och eventuellt tillgodoräkna dig tidigare kunskaper. Det är du som studerande som ansvarar för att lämna in intyg på att du redan har kunskaper som efterfrågas i delar av eller hel kurs. Det är sedan ledningsgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet om du kan tillgodoräkna eller inte. Tänk på att ansöka om validering i god tid innan aktuell kurs startar. Läs mer om validering på Yh-myndighetens hemsida.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila