Sök Meny
Hållbarhet viktigaste framtidsfrågan för företag

Hållbarhet viktigaste framtidsfrågan för företag

Vad krävs för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt och lönsamt på lång sikt? Vad innebär ett reflektivt ledarskap? Och kan man förändra en företagskultur? Hållbarhetsstrategen och företagscoachen Jenny Jakobsson är en av fyra konsulter i Folkuniversitetet Jönköpings satsning på kurser inom hållbarhet och ledarskap för företag och organisationer.

Relaterad information

Varför är det viktigt för företag att arbeta med hållbarhet?
– Det är den viktigaste framtidsfrågan för alla företag om man ska vara konkurrenskraftig på lång sikt. Att arbeta systematisk med hållbarhet gynnar både effektivitet, nya smarta lösningar och entreprenörskap. Detta skapar i sin tur nya konkurrensmöjligheter och en ökad lönsamhet. Dessutom kräver konsumenterna i allt högre utsträckning en ansvarsfull produktion.

Till vem riktar sig kursen Hållbarhetsredovisning i praktiken?
– Den vänder sig i första hand till ledningsgrupper, ansvariga för hållbarhet, HR och ekonomiansvariga.

Vad har företag att vinna på att hållbarhetsredovisa?
– Det är ett bra sätt att systematisera sitt hållbarhetsarbete, att sätta mål och att mäta utvecklingen. Hållbarhetsredovisningen speglar det som görs i företaget, och det handlar i första hand om att börja jobba med hållbarhet och att identifiera sin hållbarhetsstrategi. Ju snabbare man införlivar hållbarhet i sin affärsmodell, desto större affärsnytta har företaget. För företag med över 250 anställa är det ett lagkrav att hållbarhetsredovisa.

En av dina kurser handlar om reflektivt ledarskap. Vad innebär det och vilka fördelar finns med ett sådant ledarskap?
– I vårt samhälle idag har vi vant oss vid att allt ska gå fort och vara kortfattat. Vi vill visa på fördelarna med att stanna upp och reflektera kring handling och konsekvens, kommunikation och dialog, och hur man kan uppnå ett mycket mer effektivt ledarskap genom att ta ett steg tillbaka och fundera över sitt eget beteende, hur man lyssnar och hur man utvecklar medarbetarnas potential.

Vad innebär ett "inifrån-och-ut-ledarskap"?
–Ledarskap är ett hantverk i första hand. Man behöver bli skicklig på att förstå sig själv och veta vem man vill vara som ledare. Det skapar ett autentiskt ledarskap, där ord och handling stämmer överens. Man behöver också verktyg för att utöva ledarskap som kan användas i olika situationer.

Hur kan man som ledare förändra en rådande företagskultur?
– Först behöver ledaren identifiera vilka faktorer som påverkar den nuvarande kulturen. Vad är bra? Vad behöver ändras? Hur vill vi att det ska vara? Det är viktigt att veta hur man vill att kulturen ska vara, för att kunna göra rätt val i förändringsarbetet. Förändringsarbete är en grupprocess och kulturen skapas i relationen mellan människorna i företaget. Kulturen behöver levas och ledaren har ett stort och viktigt ansvar att ord och handling stämmer överens för att vara trovärdig.

Vad kännetecknar en sund företagskultur?
– Framförallt att människor trivs med att jobba i företaget, och att man är en attraktiv arbetsplats. För yngre människor är det viktigt att man också känner att man arbetar för något som är större än en själv. Då är det avgörande att goda värderingar genomsyrar hela organisationen, framför allt att företaget tar ansvar för både människan och planeten.

Om Jenny Jakobsson
Jenny Jakobsson är hållbarhetsstrateg och ackrediterad företagscoach med stort fokus på hållbarhet, affärsutveckling, konkurrenskraft och innovation. Hon har under de senaste åren jobbat med att utbilda och coacha samhällsentreprenörer från idé till implementering. Jenny har en bakgrund inom bank- och utvecklingsarbete i Afrika och är idag bosatt i Jönköping.

Hållbarhetsteamet
Jenny Jakobsson är en del av det så kallade Hållbarhetsteamet, som är baserat i Jönköping. Teamet består av fyra konsulter med bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och hållbarhet. Alla i teamet har ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Sista minuten-kurser

Här hittar du vårt utbud av sista minuten-kurser med 25% rabatt. 

Till sista minuten-kurserna

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Film

Kontakttolkutbildningen Konstateljén Kurser i hållbarhet för företag Skriv bättre i jobbet

Samarbetspartners

Vi samarbetar med olika föreningar och projekt i Jönköping, här kan du läsa om några av de samarbeten vi har just nu.

Våra samarbetspartners