Sök Meny
Rikard Wicksell

Forskare med ambitionen att nå ut

Rikard Wicksell är en förgrundsgestalt inom den internationella ACT-forskningen. I samband med en föreläsning på Folkuniversitetet berättade han om hur viktigt det är att nå ut med aktuell forskning.

Rikard Wicksell är psykolog och forskare på Karolinska universitetssjukhuset. Han ansvarar för Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling, och i sin roll möter han patienter som drabbats av långvarig, svårbehandlad och handikappande smärta. Fokus ligger på att integrera den senaste forskningen i den kliniska verksamheten och hjälpa folk att leva med smärta – aktivt och meningsfullt, medvetet och närvarande.

– Min forskning handlar om en behandlingsmodell för patienter som inte blir hjälpta av medicinska interventioner. Vi har utvecklat och utvärderat den i 15 år. Just nu arbetar vi med att öka tillgängligheten, bland annat genom att ta fram en internetbaserad behandlingsmodell, säger Rikard Wicksell.

Mötet med allmänheten meningsfullt

Rikard Wicksell har föreläst mycket genom åren, framför allt för andra forskare och kliniker. Men det är mötet med vanligt folk, människor som själva är drabbade eller har någon anhörig som är det, som känns mest meningsfullt.

– Det är en spännande utmaning eftersom jag tvingas prata om min forskning på ett tydligt sätt utan att göra avkall på komplexiteten. Jag måste förenkla så att det blir glasklart men samtidigt korrekt, säger han.

År 2014 gav han ut den populärvetenskapliga boken ”Att leva med smärta – ACT som livsstrategi” (Natur & Kultur).

– Boken är en naturlig förlängning av ambitionen att nå ut. Den är behandlingsmodellen uttryckt i självhjälpsform. Tanken är att de som inte kan komma i kontakt med vår klinik får stöd för ett förändringsarbete som de till stor del kan göra själva, berättar han.

Populärvetenskaplig hajp

Rikard Wicksell tycker att forskarsamhället behöver bli bättre på att utföra den så kallade ”tredje uppgiften” och nå ut med sin forskning.

– Ja, absolut. Jag är glad över den utveckling som skett de senaste fem åren. Det finns en hajp kring populärvetenskap som har skapat ett sug efter väsentlig kunskap, säger han och fortsätter:

– Det är en fantastisk utveckling som vi i mångt och mycket kan tacka journalisterna för. "Modern Psykologi" är ett lysande exempel på hur man kan paketera vetenskap på ett sätt som folk förstår och tycker är spännande. Folkuniversitetet med sina föreläsningar är en annan aktör som verkligen kan sträcka på sig.

Kritiskt tänkande skapar förändring

Förutom de folkbildande aspekterna av forskarvärldens möte med allmänheten menar Rikard Wicksell att han och många andra forskare har allt att vinna på att vara ute och prata om sin verksamhet.

– I mitt eget fall kan jag konstatera att det finns missuppfattningar om långvarig smärta. Ett exempel är att många tror att den alltid går att ta bort eller minska. Så är det inte, och det ger skeva förväntningar på vad vården kan utföra, säger han.

Rikard Wicksell tror också att det finns goda möjligheter att skapa förändring inom sjukvården genom att lyfta fram aktuell forskning.

– Det finns en djup klyfta mellan sjukvården och forskningen. Patienter och anhöriga är starka opinionsbildare. Genom att skapa ett kritiskt tänkande hos dem och höja nivån på deras kunskaper kan vi omforma sjukvården så att den är mer i linje med vetenskapliga principer, säger Rikard Wicksell.

Text: Andreas Åhs
Foto: Sara MacKey

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Vetenskap för alla

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Studentrabatt 20%

Du som är medlem i en studentkår ansluten till Göteborgs förenade studentkårer (GSF) får 20% rabatt på en stor del av vårt öppna kursutbud.

Studentrabatt