Sök Meny
omslag andraspråksresan

Andraspråksresan

Skriften är skriven av Inger Lindberg, professor vid Göteborgs universitet. Hon delger sina tankar och forskningsresultat kring svenska som främmande språk. Pris exklusive porto: 40 kr.

"... andraspråksresan kan trots svårigheter och strapatser verkligen vara mödan värd och ge riklig utdelning för alla parter."

Så avslutar Inger Lindberg, professor i svenska som främmande språk vid Göteborgs universitet, sina iakttagelser från ett mångårigt forskningsarbete. I uppsatsen beskriver hon den process som den ställs inför som skall lära sig ett nytt språk. Det är viktigt för infödda svenskar att förstå förutsättningarna för invandrarnas möjligheter att lära sig svenska och allt som är förknippat med språket. För dem som planerar och organiserar studier för invandrare ger uppsatsen viktig kunskap, liksom natutligtvis för all dem - lärare, cirkelledare m.fl. grupper - som är involverade i olika slag av pedagogiska uppgifter.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila