Sök Meny
Korta vägen, Skellefteå

Korta vägen, Skellefteå

Korta vägen är en utbildning som ökar dina möjligheter att få ett arbete som stämmer överens med din utbildning från hemlandet. Utbildningen vänder sig till dig som är utländsk akademiker med examen eller minst tre års universitetsstudier från ett land utanför EU/EES.

Mer information

Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som Folkuniversitetet utför åt Arbetsförmedlingen i samarbete med Umeå universitet.

Utbildningen omfattar 26 veckor på heltid med möjlighet till förlängning inkluvise minst 2 veckors praktik.

Du som kan vara aktuell för Korta vägen ska uppfylla följande krav:

 • Du måste ha en akademisk examen eller ha minst tre års akademiska studier från hemlandet.
 • Du ska även vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ansöka via din handläggare.

Utbildningen består av olika moduler som:

 • Kartläggning och bedömning
 • Yrkescoachning med fördjupad studie- och yrkesvägledning
 • Samhällsorientering och svenskt arbetsliv
 • Arbetsplatsförlagd utbildning
 • Yrkesspecifik svenska

Utbildningen är individualiserad och innan antagning sker en intestning. Du kan delta i utbildningen även om du inte har avslutat din Svenska för invandrare, SFI. Utbildningen sker i samarbete med Umeå universitet. Det finns möjlighet till individuell förlängning.

In English

Korta Vägen is an education that increases your chances of getting a job that matches your education from your home country. The education is for people with exams or a minimum of three years of university studies in countries that are not members of EU/EES. Korta vägen is an emplyment training course that Folkuniversitetet performs on behalf of Arbetsförmedlingen in cooperation with Umeå University.

You must fulfil the following requirements:

 • You must have a university degree or at least three years of academic studies from home.
 • You must also be registered at Arbetsförmedlningen.

The program consists of different modules:

 • Skills assessments and job-fit analysis
 • Professional coaching with in-depth guidance and counseling
 • Civic orientation and Swedish working life
 • Work place training
 • In-depth language training in Swedish for your profession.

The education is individualized and before admission you do a language test. You can participate even if you have not completed your Swedish for Immigrants, SFI. Korta Vägen runs for a minimum of 26 weeks, with at least 2 weeks of work-place training. It is conducted by Folkuniversitetet in Umeå. There is a possibility for individual extension.

Har du frågor?

Kontakta
090-711421
christer.lofven@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila