Sök Meny
Uppdrag jobb

Personligt engagemang ger kraft till nya jobb.

Att hitta nya lösningar för någon som gått utan jobb väldigt länge kan vara en tuff utmaning. Både för den berörde och för coachen som ska ge råd, inspirera och hjälpa till med nya kontakter. Men det går! Folkuniversitetets satsning Uppdrag Jobb är ännu ett bevis på att fokus på matchning, praktik och uppföljning ger resultat.

Relaterad information

Uppdrag Jobb har haft sin bas i Göteborgsområdet. På uppdrag av Arbetsförmedlingen och med stöd av EU:s Socialfond har Folkuniversitetet hittat nya vägar för personer som tillhört det så kallade Fas 3. Totalt deltog 365 personer och många av dem hade gått utan fast jobb i närmare tio år. Genom Uppdrag Jobb, som pågick i tre år och avslutades i augusti 2014, hittade nästan en tredjedel ny sysselsättning. Det är, jämfört med andra mer konventionella insatser på arbetsmarknaden, en mycket hög siffra.

- Av deltagarna fick 121 jobb medan omkring 25 deltagare gick vidare med utbildning. För drygt hundra av deltagarna gav Uppdrag Jobb ingen bestående jobblösning inom projektet utan de gick vidare med andra former av aktiviteter, berättar Folkuniversitetets verksamhetsledare Jörgen Ottenvall.

Arbetsmodellen bygger på coachernas engagemang i varje deltagare. När en personlig plan lagts utifrån varje deltagares förutsättningar och önskemål är ett viktigt steg att hitta en så kallad utvecklingsplats för praktik. På det sättet knyts nya kontakter och möjligheten skapas att pröva på jobb som passar utifrån erfarenhet och personlig lämplighet. Praktikperioden varar max upp till tre månader med en löpande dialog mellan Folkuniversitetets coacher, deltagarna och arbetsgivarna.

– Våra nära kontakter med arbetsgivarna skapar ett förtroende. Vi kan snabbt agera och exempelvis komplettera med utbildning om det visar sig att någonting saknas för ett en person ska kunna erbjudas fortsatt anställning, förklarar Jörgen Ottenvall.

Att deltagarna vågar tro på sig själva och jobba med den personliga marknadsföringen är avgörande, men har man gått utan jobb länge finns ofta en uppgivenhet. Självförtroende får rejält med stryk och referenserna man har sedan tidigare blir dessutom inaktuella.

Coachen och handledaren Annika Hirsch Berglund konstaterar att vägen till jobb inte är spikrak. Den ser också annorlunda ut från person till person.

– Mycket handlar om att skapa en struktur och utveckla förmågan att vända motgångar till framgångar. Varje vecka har vi personliga avstämningar och inom Uppdrag Jobb fortsatte vi med det även under praktikperioden. Det var en avgörande faktor för att vi lyckades så bra, berättar Annika.

Förutom bra coachning behövs ibland också lite tur och tajmning.

- Vi har flera deltagare i Uppdrag Jobb som tack vare den satsningen fått anställningar även efter att den formella projektperioden gått ut. Tack vare vår kunskap om deltagarna har vi kunnat hjälpa dem till jobb även i ett senare skede och det känns väldigt bra, säger Annika Hirsch Berglund.

Ett av syftena med Uppdrag Jobb var just att Folkuniversitetet skulle utveckla arbetssätt för att snabbt kunna hantera förfrågningar från arbetsgivare med rekryteringsbehov och direkt se vilka deltagare som matchar önskemålen. Det har varit framgångsrikt och gynnat alla parter.

Utgångspunkten för praktikperioderna är att de begränsas till max tre månader. Oftast är de kortare.

- Man känner ganska snart om det fungerar och det är viktigt att den som praktiserar inte upplever att man utnyttjas som gratis arbetskraft. Det är för övrigt inget som seriösa arbetsgivare ägnar sig åt längre. Våra utvecklingsplatser utgår alltid från ett rekryteringsbehov, understryker coachen Anki Eyram. 

 Hans Torell på Swedegroup, som på EU:s uppdrag följt och utvärderat Folkuniversitetets arbete med Uppdrag Jobb, är imponerad av det han sett.

– Folkuniversitetet har en förfinad metodutveckling, en erfarenhet och ett utvecklat koncept som bygger på en värdegrund. Det skapar trygghet i projekten. Samtidigt finns det en förståelse, en människosyn och ett bemötande som betyder mycket, både för deltagarna och arbetsgivarna, säger Hans Torell.

 I sin roll har han varit en del av styrgruppen i Uppdrag Jobb och också bland annat intervjuat deltagare.

– Det EU:s socialfond söker genom att stödja projekt är en utveckling av nya arbetssätt för att få ut människor i arbete. En av flera framgångsfaktorer i Uppdrag Jobb har varit att fokus legat på att förbereda deltagarna och sedan i första hand koncentrerat sig på att etablera en kontakt och en relation med arbetsgivare. Ur det föds sedan lösningar. Om man bara går rakt på och frågar efter jobb direkt så blir det ett större steg för arbetsgivaren, än om man först skapar en dialog. På det sättet kan man faktiskt få arbetsgivaren att se att det kan finnas ett rekryteringsbehov som man inte tagit tag i, men som man nu kan få hjälp att lösa, konstaterar Hans Torell.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila