Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
en grupp människor diskuterar runt en dator

Ökad mångfald – ökad tillväxt (ÖMÖT), Visby

Ett projekt för dig som är arbetssökande och boende i Sverige men född utomlands. Vi samverkar med den gröna näringen, handeln och turistnäringen på Gotland, för att hitta en matchande praktikplats som passar just dig.

Projektet sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Gotland, Gotland Grönt Centrum, Företagarna och Coompanion Gotland.

Matchning, månad 1

Den första perioden är du på Folkuniversitetet måndag-fredag, i fem veckor. Vi kartlägger dig och matchar dig mot en lämplig bransch eller ett företag. På kort sikt matchar vi dig med lite kunskaper i svenska med en praktikplats, men på lång sikt jobbar du självständigt med att förbättra dina kunskaper i svenska. Du kan kombinera ditt arbete eller praktik med studier i svenska, på till exempel sfi.

Andra saker vi gör är:

  • Vid behov sätter vi in förstärkning i svenska.
  • Vi besöker praktikplatser över hela Gotland, för att du skall få möjlighet att välja arbetsplats. Gotlands lantbruk, turistbranschen och livsmedelsbranschen, är exempel på vi platser besöker.

Praktikplats, månad 2-6

För att veta var du skall praktisera är det viktigt med en ordentlig kartläggning. Vi vill då veta vilka erfarenheter du har sedan tidigare, men också vilka intressen du har och vad du vill göra i framtiden.

Matchning mot praktikföretag
Vi samverkar med flera branscher på Gotland, men det är viktigast

  • att du väljer en bransch eller ett företag som du tror passar dig.
  • att du väljer ett företag som ligger nära där du bor, för att underlätta din resa till och från praktikplatsen.
  • att du väljer ett företag som vi tror kan anställa dig efter genomförd praktik.

När du valt företag och de har tackat ja till att ha dig som praktikant, är det viktigt att du visar upp det bästa av dig själv. Att du tar egna initiativ, funderar över förbättringar i verksamheten och att du har bra kontakt med dina medarbetare.

Hur skiljer sig detta projekt från andra?

  • Vi fokuserar i första hand på dig och din väg mot arbete.
  • Du kan kombinera din praktik med studier på sfi.
  • Du har en personlig coach under projekttiden, som coachar dig mot ett lämpligt företag och fungerar som stöd under praktikperioden.

Gruppstarter

Projektet pågår till och med hösten 2019 och är uppdelat i tre olika kurser under följande perioder:

2018 03 05 – 2018 08 31
2018 09 03 – 2019 02 01
2019 02 11 – 2019 09 09

Genomförandet
Varje kurs genomförs under sex månader, där den första månaden sker på Folkuniversitetet i Visby och de kommande fem på det företag där du gör praktik.

Om Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är ett studieförbund bildat av stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Lunds, Umeå respektive Göteborgs universitet. Hos oss präglas all coachande verksamhet av en stark kunskaps- och bildningsanda med pedagogiskt utbildade coacher. Folkuniversitetet är politiskt, fackligt och religiöst obundet. Projektet har Europeiska Socialfonden som huvudfinansiär.

Kontakta oss
Folkuniversitetet
Broväg 25
621 41 Visby

Linda Olsson, tfn 073-980 29 23
linda.olsson@folkuniversitetet.se

Mats Ladebäck, tfn 070-832 03 43
mats.ladeback@folkuniversitetet.se

Kontaktinformation:

Mats Ladebäck


Telefon: 070-832 03 43Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

För arbetssökande

Toggle module

Film

Toggle module

Tolkutbildningar

Toggle module
Tolk, kontakttolk
Toggle module
Folkuniversitetet är ett studieförbund
Toggle module

© 2018 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Personuppgifter, GDPR Organisationsnummer