Sök Meny
Peter Håkansson, forskare vid Malmö högskola

Investera i framtiden med socialt kapital

Vad betyder det att gå på en föreläsning, konsert, utställning eller annan typ av kulturaktivitet för människans sociala kapital? En hel del om man lyssnar till forskare Peter Håkansson vid Malmö högskola.Peter har nyligen deltagit i arbetet med en utvärdering för att ta reda på vilken påverkan kulturaktiviteter vid studieförbund har för att kunna skapa socialt kapital.


Vad betyder studieförbundens kulturverksamhet för deltagarna?

– Vi menar att de medverkande i många fall har en arena som man annars inte skulle haft. Och det gäller såväl professionella som amatörer. Ofta interagerar det med studieförbundens övriga verksamhet, så att man kan förbereda sitt framträdande i studiecirkelform. Exempelvis kan en amatörteater repetera och studera in en pjäs som sen resulterar i ett kulturprogram. Det är väldigt vanligt och vi har hört många positiva historier.

Vilka effekter ser du av att man deltar i kulturverksamhet och hur ser kvaliteten ut?

– Det är något som är svårt att mäta. Men vi ser en hel del effekter av vad som händer i samband med kulturprogrammen. Till exempel ser vi att tillit mellan människor är högre i gruppen som besöker kulturprogram än bland människor i allmänhet. Man brukar ju tala om sätt att skapa ett socialt kapital. Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam menar att socialt kapital skapas i relation med andra. När du träffar andra så lär du dig ömsesidighet och att lita på andra. Och det här sker inom föreningsiv och folkbildning. Och då är det en kanske viktigare effekt och kvaliteten blir mer underordnad.

Vilken roll spelar det sociala kapitalet för att ta sig in på arbetsmarknaden?

– Sedan början på 1990-talet har ju nätverk och kontakter blivit allt viktigare för att komma in på arbetsmarknaden. Tidigare kunde man få jobb exempelvis genom arbetsförmedlingen. Det får man inte idag. Nu måste man, även för okvalificerade arbetsuppgifter, ha kontakter och nätverk.

Hur skapar man nätverk som ny i Sverige?

– Ett sätt är att man får det via föreningslivet och studieförbunden. Studieförbunden är ju en utmärkt miljö. Man kan gå en studiecirkel. Det är frivilligt och kräver inte något medlemskap. Studieförbunden ger då möjlighet att bygga de här broarna som är så viktiga för att kunna skapa tillit och socialt kapital.

Vad är det som gör folkbildningen så unik?

– Inom forskningen talar man om överbryggande socialt kapital. Skolan är en mer sluten grupp som inte ger de här överbryggande kontakterna. Även föreningslivet bygger på en högre grad av homogenitet. Jag har i min forskning intervjuat studieförbundsföreträdare i Skåne och undersökt på vilket sätt studieförbunden bidrar till att skapa det här överbryggande sociala kapitalet. Och jag har hittat många exempel på att överbryggande broar skapas inom studieförbunden. Studieförbundet blir en form av medlare mellan olika kulturella, etniska eller geografiska skillnader.

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Vetenskap för alla

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

5 fakta om Peter Håkansson

Fil. dr i ekonomisk historia vid Malmö högskola.

Forskar om övergången från skola till arbetsmarknad, ungdomsarbetslöshet, socialt kapital och folkbildning.

Tidigare arbetat inom bl.a. Riksrevisionsverket, Statskontoret, Utbildningsförvaltningen i Lund. 

Spelat bas i olika rockband i studiecirkel både på ABF och Studiefrämjandet.

Arbetar i Malmö högskolas nya hus, Niagara.