Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
UMSE

18 nov 2016 Temadag om fjällen

Fredagen den 18 november samlades drygt 80 personer till en temadag om fjällen som UMSE (Umeå senioruniversitet) anordnat på Folkets Hus i Umeå. Ordförande Anna-Karin Östling Sjöstrand hälsade välkommen och professor Camilla Sandström inledde med att ta upp frågan vad effekten av klimatförändrad flora och fauna blir av 2 månaders kortare vinter för samernas tillvaro och för oss alla.

Ekolog och professor Lars Östlund visade konsekvenserna av samernas hög- och lågintensiva utnyttjande av den fjällnära skogen under ca 1000 år och tog som exempel de stalotomter som är gammal samisk bebyggelse i ett område intill Sulitelma. Lars Östlund m fl byggde upp en ny stalokåta för att förstå ur arkeologisk och ekologisk synpunkt hur samerna levde för så länge sedan. Man gjorde också en pollenanalys för att kunna se vegetationsförändringar i dalgången och även vedeldning och förbrukning av ved. På ena sidan av Sulitelma tog total avskogning ca 300 år vilket betyder ekosystemförändring, d v s skogen kommer inte tillbaka.

Erland Mårald, professor i idéhistoria, visade bilder av och med "kamerajägaren" Stig Wesslén och hans medarbetare som gick med sin stora och tunga kamerautrustning (150-250 kg) i väglöst land för att komma i nära kontakt med naturen. Han ville avslöja naturens väsen, få en autentisk avbildning av den och ge en äkta, oförfalskad bild av den hotade, samiska kulturen. Han ville dokumentera samernas kulturella kärna innan det blev för sent, moderniteten upplevdes som ett hot. Han gjorde en känd film där han fångade flera björnar i bild 1938 och 1949 kom "Från vinterviste till sommarfjäll", en dokumentär skildring av jokkmokksamernas liv.

Erland Mårald ställde frågor som: hur kan samernas identitet bevaras och även ha rätt till utveckling? Vildmarken ska vara orörd, ändå lättillgänglig. Och har alla samer rätt till jakt och fiske? En svår politisk fråga som förhoppningsvis löses genom samråd.

Samverkan i fjällen
Therese Bjärstig, verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, presenterade planer för en grön framtid i fjällen, ett projekt för en grön översiktsplan (ÖP) i Vilhelmina kommun. Målgrupper är myndigheter och privata intresseföreningar där man vill utveckla kunskap om fördelning av offentliga medel, vilka roller olika aktörer har och hur konflikter kan hanteras. Databasen rymmer 245 projekt i en samverkansprocess som bör ske nerifrån genom förhandling, konsultation och bekräftelse.

Man samverkar med länsstyrelsen och sneglar på Norges lösningar som är mer decentraliserade. Fjälldelegationen anser att samarbete och helhetssyn behövs. Vilhelminas ÖP är ett samarbete med bl a SLU och UU där forskning omsätts i praktisk handling.

Camilla Sandström gav lite bakgrundsfakta: 1751 kom lappmarksgränsen som inte respekterades, 1867 där nybyggare och samer kom i konflikt om odlingsgränsen, 1886 kom renbeteslagen som innebar att enbart renskötande samer på heltid hade rätt att bruka mark och rätt till jakt och fiske. Och i våra dagar Girjasmålet, en process om jakt- och fiskerättigheter i renskötselområdet i Gällivare kommuns fjällvärld.

Flera frågor i kampen om fjällen: rovdjursfrågan, skyddande/brukande av naturen, vindkraften, orörda fjäll, gruvnäring, skoteråkning, fritidssysselsättning, turism, tystnad i naturen...
Efter paneldebatt och frågor från publiken avtackade ordföranden deltagande föreläsare med choklad. En givande dag i novemberrusket!

Arkiv

Toggle module

Bli medlem

Toggle module

Medlemsavgiften är 200 kr vilket gäller för ett kalenderår och betalas in på
Bankgiro 5312-2024 
Glöm inte att ange namn, adress, telefon och ev. e-postadress.

För medlemsfrågor, kontakta Carin Bergman, tel 070-3536520 eller e-post carin.be@telia.com

Umeå Senioruniversitet

Nygatan 43
903 30 Umeå

info@umse.nu