Sök Meny
Föreläsningar i samarbete med NyföretagarCentrum Väst

Föreläsningar i samarbete med NyföretagarCentrum Väst

Föreläsningarna  förekommer på HögskoleCentrum, Östergatan 18 A i Uddevalla, sal Bojen, Om föreläsning hålls på annan ort anges det i texten

 

1/11 kl. 18.00 - 21.00 Testa din affärsidé – marknadsundersökning

Konsten för en liten företagare att lyckas, är att kunna kombinera sin passion och kunskap med varaktig försörjning och uppriktig kundnytta

13/11 kl. 18:00 - 21:00 Personligt ledarskap i eget företag

Att vara företagare handlar om att gå från idé till handling. Det gäller att se möjligheter, vara kreativ, besitta mod och vara målinriktad.

15/11 kl. 18:00 - 21:00 Marknadsföring och försäljning

Vid detta tillfälle får du ett antal basverktyg för att lyckas med din marknadsföring. Vi ger även ett antal exempel på marknadsföring och försäljning i olika branscher med olika förutsättningar.

20/11 kl. 18:00 - 21:00 Bokföring fortsättning

Med hjälp av ett antal verifikationer som t ex räkningar, fakturor, kvitton mm lär du dig hur man bokför de olika affärshändelserna.

22/11 kl. 18:00 - 21:00 Affärsplan och budget

Lär dig att skriva en affärsplan och skapa en första budget med verktyget www.affarsplanen.com.

27/11 kl. 18:00 - 21:00 Lagar och regler – affärsjuridik för företagare

Du får grundläggande kunskaper om de rättsregler som styr affärsjuridiken tillsammans med ett antal exempel på fallgropar som du bör undvika.

29/11 kl. 18:00 - 21:00 Beräkna din vinst – Prissättning och kalkyler

Vad bör en företagskalkyl innehålla och vad skall den ge svar på?

4/12 kl. 18.00 - 21.00 E-handel

E-handel - för dig som startat eller funderar på att starta med näthandel

6/12 kl. 18:00 - 21:00 Förankra ditt nya företag i tydliga värderingar – en del i affärsidén

Förankra ditt nya företag i tydliga värderingar – en del i affärsidén

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans

- använder Skolverkets kursplaner som KomVux

- har motsvarande betygsrätt som KomVux för Juridisk person (företag)

- har rektor och behöriga lärare 

- ger ett 100-tal utbildningar, alla på distans

- låter dig studera oavsett var du bor

- låter dig studera när du vill

Till Vuxengymnasium på distans