Sök Meny

Morgondagen - höstens tema 2019

Är solceller en viktig framtidslösning? Hur ser våra ungdomar på sin framtid och hur kan vi studera framtiden så att den påverkar våra val idag? Välkomna till tre föreläsningarpå teman som syftar framåt!

Framtidsakademin - hösten 2019

Kostnadsfria föreläsningar 
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Våra idéer om vad som är hållbart påverkas av och påverkar hur vi ser på framtiden. Det är svårt att resonera om det ena utan att samtidigt resonera om det andra. I höstens framtidsakademi tar vi oss an tre olika teman som alla syftar framåt, mot en morgondag som ännu inte blivit verklighet. Är solceller morgondagens hållbara energiteknik? Våra ungdomar är morgondagens vuxengeneration, men hur ser de på sin framtid? Och hur kan vi studera framtiden för att påverka de val vi gör i dag? Detta diskuterar vi under höstens framtidsakademi. Välkomna!

25 september kl. 18.00-19.00
Aktiv användning av solenergi i framtidens energisystem
Charlotte Platzer Björkman, Uppsala universitet

Mängden solenergi som når jorden är enorm. Det gäller också Sverige även om årstidsvariationerna är stora. Charlotte Platzer Björkman berättar om olika tekniker för att omvandla solenergi, som solceller, solvärme och koncentrerad solkraft och diskuterar vilken roll solenergi kan spela i framtidens energisystem.

Charlotte Platzer Björkman är professor i fasta tillståndets elektronik och forskar på tunnfilmssolceller vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

27 november kl. 18.00-19.00
Framtidsstudier som verktyg i omställning till hållbar konsumtion
Åsa Svenfelt, KTH

Åsa Svenfelt berättar om hur framtidsstudier kan hjälpa oss att skapa förändring nu även om framtiden är oviss.

Åsa Svenfelt är docent i Strategiska hållbarhetsstudier vid KTH och forskar om hållbar konsumtion, en hållbar framtid bortom BNP-tillväxt, rättvis fördelning och användning av ekosystemtjänster med framtidsstudier som verktyg.

4 december kl. 18.00-19.00
Miljökollaps eller hållbar framtid?
Kajsa Kramming, Uppsala universitet

En föreläsning om ungdomars syn på dagens hållbarhetsfrågor, deras framtidssyn och förväntningar på morgondagens hållbara samhälle.

Kajsa Kramming är doktor i kulturgeografi vid Uppsala universitet och talesperson för Föräldravrålet.

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev