Sök Meny

Körsång ger samhörighet bortom orden

Forskning visar att musik och körsång stimulerar hjärnan. Dessutom ger de självkänsla och glädje, berättar körledaren Karin Eriksson Jeanson.

Karin Eriksson Jeanson är utbildad musiklärare och leder Folkuniversitetets studiecirklar i körsång för äldre samt personer med psykisk ohälsa och förvärvade hjärnskador. Hon anser att det allra viktigaste med körsången är gemenskapen.

– När man sjunger och skapar musik tillsammans ger det samhörighet bortom orden. Det leder också till en känsla av harmoni. Personer som annars är rastlösa och oroliga kan hitta avslappning i musiken och de som inte längre har förmågan att vara med njuter av att sitta mitt bland alla och lyssna.

Ett sätt att kommunicera

För personer med till exempel demens kan körsången innebära ett sätt att kommunicera med närstående eller personal som annars inte skulle vara möjlig.

En annan vinst är att körsången ger bättre kroppsuppfattning. Under repetitionerna jobbar deltagarna med såväl andning och röstövningar som rörelser – allt efter förmåga.

– För äldre personer är det något som inte bör glömmas bort. Det är en viktig del i att hålla sig så vital som möjligt.

Lagom krav lyfter deltagarna

Studiecirklarna arrangeras där deltagarna befinner sig; på aktivitetshus och äldreboenden. Många upplever det som positivt att Karin Eriksson Jeanson kommer utifrån och ställer krav – inte för mycket, men precis lagom. Pedagogiken är inkännande och anpassas efter varje individ och förutsättningarna i gruppen.

– Genom att vara lite krävande visar jag förtroende för deltagarnas förmåga. Då lyfter de sig ett snäpp och presterar bättre. Det ger självförtroende och gör att de växer som personer. Att stå inför andra och våga visa upp sig och sin röst är en stor sak för många.

Sångglädjen viktig

Varje termin arrangeras en konsert dit kördeltagarna bjuder in sina närstående.

– Många känner stolthet över att sjunga i kör och då hör det till att visa upp sig. Eftersom deltagarna har olika kognitiv förmåga använder jag en repertoar som de flesta känner igen. Det innebär att alla kan minnas och sjunga med i sångerna.

Under repetitionerna ligger fokus på positiva sånger med mycket glädje.

– Sångglädjen är viktig, särskilt för de äldre deltagarna. När de går härifrån ska de känna sig upplivade och glada, säger Karin Eriksson Jeanson.

Fakta

Många vetenskapliga studier bekräftar den positiva effekt som körsång och musik har på hälsan. En introduktion finns i boken "Körsång påverkar" (2011) där Fredrik Ullén och Töres Theorell m.fl. berättar om sin forskning. Kolla även in hemsidan www.kulturellahjarnan.se som presenterar forskning om kultur, hjärna, lärande och hälsa!

 

Britt-Maries silversmide – det friska i fokus

– Någotav det bästa är när en deltagare har gjort färdigt sitt smycke och får sätta på sig det och titta sig i spegeln. Stoltheten och glädjen de utstrålar då är den största belöningen.

Johns redaktionsgrupp – en träning i demokrati

– Bland det bästa är att se hur deltagarna växer i sin roll, till exempel när de går ut och intervjuar politiker som Annelie Hultén eller kändisar som Jonas Gardell. Privat skulle de kanske aldrig kunna tänka sig det, men i rollen som reporter blir det en helt annan sak.

Victor lär sig skapa i silver

– Det bästa är att man får jobba med händerna och skapa något. Ta små steg varje gång och komma närmare slutresultatet. Det känns jättebra när man har det färdiga resultatet och ser vad man faktiskt har gjort.

Emelie skriver för att inspirera

– Jag gillar verkligen att skriva, det är ett intresse som jag alltid haft. Genom den här redaktionsgruppen har jag fått lära mig mer om journalistik och hur man skriver olika typer av texter, till exempel kåserier, krönikor och reportage.

Carinas studiecirklar - Skapande med själ och hjärta

–Det allra viktigaste är att vi ska ha en trevlig stund ihop. Vi samlas för att prata och skapa något tillsammans, som en grupp vänner. För många blir det ett väldigt värdefullt avbrott från vardagen på äldreboendet.

Körsång ger samhörighet bortom orden

Forskning visar att musik och körsång stimulerar hjärnan. Dessutom ger de självkänsla och glädje, berättar körledaren Karin Eriksson Jeanson.

Allsång väcker minnen och diskussioner

Att sjunga tillsammans är en utmärkt utgångspunkt för folkbildning. Det sätter igång samtal och minnen, levandegör händelser i historien och leder till både eftertänksamhet och glädje.

Drama stärker självförtroendet

Drama hjälper deltagarna att lära känna både sig själva och andra bättre. Man tränar avslappning, närvaro i nuet och får ökad kroppskännedom. Men det ger också tillfälle att släppa loss, leva ut, dansa och leka. Cirkelledaren Sofia Nyström menar att när deltagarna är trygga med varandra kan de växa tillsammans och stärka sitt självförtroende.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss