Sök Meny

Carinas studiecirklar - Skapande med själ och hjärta

–Det allra viktigaste är att vi ska ha en trevlig stund ihop. Vi samlas för att prata och skapa något tillsammans, som en grupp vänner. För många blir det ett väldigt värdefullt avbrott från vardagen på äldreboendet.

Carina Eriksson är cirkelledare på bland annat Levande verkstad på Kaverös äng och Fridkullagatans äldreboende i Göteborg. Vi träffade Carina för en pratstund om hennes tankar kring studiecirkeln.

Fokus på att inspirera och stimulera

Levande verkstad är en cirkel som ska inspirera och stimulera deltagarna. Genom att arbeta med olika material inom olika teman, blomsterarrangemang eller "tid och rum", lockar man fram gamla kunskaper som fallit i glömska. Därför är förberedelse av rekvisita och planering av samtalsämnen avgörande för den här cirkeln. Det ska alltid finnas en röd tråd inför varje tillfälle, men sedan kan samtalen gå åt vilket håll som helst, eftersom deltagarna börjar berätta sina egna historier och erfarenheter. Så i slutändan är det deltagarna som styr hur varje tillfälle i själva verket blir.

Men det allra viktigaste är att vi ska ha en trevlig stund ihop. Vi samlas för att prata och skapa något tillsammans, som en grupp vänner. För många blir det ett väldigt värdefullt avbrott från vardagen på äldreboendet. När deltagarna går härifrån ska de känna att vi har haft roligt och delat en gemenskap.

Lär av varandra

I den här cirkeln får man möjlighet att putsa av gamla kunskaper och minnen. Människor som levt länge har massor av kunskap och erfarenhet som lätt göms undan och försvinner. Genom att aktivera olika sinnen; syn, känsel, doft, hörsel och till och med smak, får de chansen att återupptäcka dem och även inspirera varandra. Varje cirkeltillfälle är som en väv av färger och mönster, där alla bidrar med olika saker och lär av varandra, precis som det är meningen att man ska göra i en studiecirkel.

När man sitter i grupp och pratar övar man upp den sociala förmågan och sin egen uppmärksamhet. Många har kanske inte gjort det på flera år. Därför tror många till en början att de inte ska klara av att vara med, men sedan går det jättebra! Deltagarna märker att det förväntas något av dem, det blir ett nytt sammanhang, avslappnat och varmt.

Lustfyllt och festligt

Jag tror att jag blir som en vän för deltagarna, säger Carina. Jag är någon som kommer och hälsar på och pratar om något annat än det vardagliga. När jag är här lämnar vi allt som har att göra med vård och omsorg och i stället blir det lustfyllt och lite festligt. Det märks att deltagarna har väldigt höga förväntningar inför varje cirkeltillfälle.

I min roll ingår också att styra utan att det märks, att se vilka som behöver uppmuntras och vilka som behöver dämpas för att kursen ska bli så givande som möjligt för alla. Att dela en praktisk aktivitet och skapa något tillsammans innebär att även de som inte vill eller klarar av att prata så mycket kan få ut något av det. Sammanhanget gör att det blir meningsfullt ändå.

Tar hand om själ och hjärta

Det allra bästa med mitt jobb är förmånen att hinna lyssna och kunna ta mig tid till varje deltagare. På så vis får jag också lära mig enormt mycket. Inom äldreomsorgen är det ju så vanligt med tidspress och hög arbetsbelastning, men jag får möjlighet att träffa de äldre i ett helt annat sammanhang. Medan vårdpersonalen har ansvar för det fysiska omhändertagandet kan jag ta mig an själ och hjärta, vilket ju är minst lika viktigt. Det känns som ett enormt privilegium.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss