Sök Meny
Britt-Marie är lärare i silversmide

Det friska i fokus

– Någotav det bästa är när en deltagare har gjort färdigt sitt smycke och får sätta på sig det och titta sig i spegeln. Stoltheten och glädjen de utstrålar då är den största belöningen.

Britt-Marie Hult är cirkelledare i silversmide på Dalheimers hus, Aktivitetshuset Hisingen, Hantverksgruppen i Tagene och Creare konsthantverk i Göteborg. Vi stämde träff med Britt-Marie för att prata om hennes tankar kring silversmide och hur det kan påverka människors liv.

Silversmide för alla

Mitt jobb är att möjliggöra och underlätta för deltagarna att skapa utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. När en deltagare kommer med ett önskemål om vad han eller hon vill göra, tänker jag ut hur vi kan genomföra det på bästa sätt. Under mina många år på detta jobb har jag utvecklat olika metoder för hur man kan arbeta med silversmide som funktionsnedsatt, till exempel med bara en hand. Det är viktigt att det inte verkar övermäktigt, vi tar ett steg i taget och ibland smyger jag in enklare metoder för att underlätta lite. Jag styr hur vi arbetar, fast utan att deltagarna känner av det - det ska de inte behöva bekymra sig om. Vi fokuserar på det friska, på deltagarnas starka sidor.

Det är viktigt att uppmuntra, deltagaren ska känna sig lyft och glad när han eller hon går härifrån. Och framför allt ska man känna att det är man själv som bestämmer vad man gör. Man lär sig allra bäst när man får göra det man själv vill, tror jag.

Arbeta med händerna lockar fram minnen och kunskaper

Genom silversmide tränar man olika saker, inte minst händerna. Med tänger och hammare, filar och sågar tränar man koordination och styrkan i händerna efter sina egna förutsättningar. Genom att arbeta med händerna kan man också locka fram minnen som kanske har gömts undan till exempel på grund av en hjärnskada. Även kreativiteten övas upp, vilket är en viktig del i att träna och utveckla hjärnan, för alla!

Tålamod är också en viktig del av silversmide, det är många olika processer som kräver tid och fokus. Många säger att silversmide liknar mindfulness på det sättet. Att helt fokusera på det man skapar med sina händer. Det är mycket välgörande.

Även den sociala samhörigheten är så klart oerhört viktig. Att komma ut på dagarna, träffa andra och få ett sammanhang – det blir som att gå till jobbet. Vi pratar ofta om aktuella saker, det som händer i samhället. Ibland går vi ut tillsammans, till utställningar och annat. Det är viktigt att visa det allmänna rummet, att hjälpa deltagarna att ta sig ut. I valtider pratar vi om hur viktigt det är att gå och rösta. Alla har ju samma rättigheter och skyldigheter, det är viktigt att man vet om det. Demokratitanken är en viktig del av folkbildningen.

Kursdeltagare, inte patient

Jag tror att det blir en friskfaktor att jag som cirkelledare inte är en del av personalstyrkan utan kommer utifrån med min utbildning och erfarenhet i ämnet jag undervisar i. Det blir meningsfullt när deltagarna får jobba med en riktig lärare i silversmide. I stället för att säga till sina anhöriga att de går på daglig verksamhet, kan de säga att de går en cirkel i silversmide. Det är oerhört betydelsefullt för självkänslan. Jag har också universitetsstudier i specialpedagogik och vuxenpedagogik som jag använder som stöd. Men det är personalen på verksamhetsstället som har ansvar för det vårdande, jag går inte in i den rollen. I mina cirklar är fokus alltid på själva hantverket, på det friska. På det viset får jag en helt annan relation med kursdeltagarna. För mig är de kursdeltagare, inte patienter.

Det roligaste med mitt jobb är att jag kan föra vidare mitt hantverk som jag älskar och brinner för till personer som får väldigt stor nytta av det. Något av det bästa är när en deltagare har gjort färdigt sitt smycke och får sätta på sig det och titta sig i spegeln. Stoltheten och glädjen de utstrålar då är den största belöningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss