Sök Meny

Sår ett frö av hopp för tuberkulossjuka i Peru

Sembrando Esperanza Peru stöttar socialt utsatta, tuberkulossjuka i Perus huvudstad Lima. Föreningen tilldelas Folkuniversitetets stipendium för sitt angelägna, ideella arbete.

I mångmiljonstaden Lima exponeras socialt utsatta ungdomar och unga vuxna för droger, prostitution, sjukdomar, våld och kriminalitet. Risken att drabbas av tuberkulos på grund av fattigdom, undernäring och dåliga sanitära förhållanden är stor.

Den ideella föreningen Sembrando Esperanza Peru ("Så ett frö av hopp i Peru") startades 2009 av läkarstudenter med målet att förändra situationen för unga tuberkulossjuka. Samtidigt planerades ett behandlingshem som öppnade 2010 under ledning av Jenny Huaman Sulca, lärare och socialarbetare. I nuläget bor omkring 50 personer på hemmet, där även en del äldre sjuka i behov av vård och stöd har omhändertagits.

– På behandlingshemmet får de tuberkulossjuka behandling, mat och husrum. När de börjar bli friska får de hjälp att skaffa sig utbildning eller lära sig ett yrke som gör att de kan försörja sig. Projektet handlar om att väcka hopp och få de unga att se ljust på framtiden, berättar Linn Persson Berg, läkare och ordförande i Sembrando Esperanza Peru.

Tuberkulossjuka extra marginaliserade

Förutom att stötta behandlingshemmet finansiellt skickar föreningen volontärer och sprider kunskap om tuberkulos och situationen i Peru. En annan fråga som är viktig för Sembrando Esperanza Peru är kampen för jämlik vård.

– Socialt utsatta tuberkulossjuka är extra marginaliserade på grund av smittrisken och diskrimineras konsekvent av vården och andra myndigheter i Peru, berättar Linn Persson Berg.

– Barnen tas inte emot på barnhem och vuxna får ingen hjälp alls eftersom de ofta saknar utbildning och legitimation och därför har svårt att hävda sina rättigheter, fortsätter hon.

Skapar ny möjligheter för de drabbade i Peru

Sembrando Esperanza Peru tilldelas Folkuniversitetets stipendium för fri kunskapsbildning för ett viktigt arbete som också är ett gott exempel på hur kunskap förändrar och leder till ett mer hållbart samhälle. Stipendiesumman på 10 000 kronor skapar nya möjligheter för föreningen – och för de drabbade i Peru.

– Det betyder mycket för oss. Vi kommer att använda stipendiet till vårt angelägna arbete på plats i Peru och för att ordna föreläsningar och volontärträffar i Sverige som förhoppningsvis leder till att vi kan skicka fler volontärer i framtiden, säger Linn Persson Berg.

Förutom Sembrando Esperanza Peru tilldelades även Fritidsagenturen och Platsen Folkuniversitetets stipendium för fri kunskapsbildning.

Fakta

  • Tuberkulos (TBC) är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. Sjukdomen är luftburen och drabbar främst lungorna.
  • Behandlingen tar minst sex månader och biverkningar är vanliga. För att fullfölja den krävs stabilitet i tillvaron, tillgång till mat och husrum samt ett socialt skyddsnät.
  • Varje år insjuknar cirka tio miljoner människor i tuberkulos, varav en och en halv miljon dör. Flest sjukdoms- och dödsfall inträffar i Afrika och Asien.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Sembrando Esperanza Peru

 

Nu är vinnarna av Folkuniversitetets stipendium för fri kunskapsbildning 2016 utsedda. Sembrando Esperanza Peru, Fritidsagenturen och Platsen får 10 000 kronor var.

Årets stipendievinnare utsedda

Nu är vinnarna av Folkuniversitetets stipendium för fri kunskapsbildning 2016 utsedda. Sembrando Esperanza Peru, Fritidsagenturen och Platsen får 10 000 kronor var.

Är ni ett gäng med ett gemensamt intresse och vill utvecklas? Vill ni starta en bokklubb, anordna en loppis, odla ekologiskt, teckna kroki, spela i ett band, starta en podcast, arrangera en festival eller sätta upp en teaterföreställning? Gör det som en studiecirkel!

Starta studiecirkel

Är ni ett gäng med ett gemensamt intresse och vill utvecklas? Vill ni starta en bokklubb, anordna en loppis, odla ekologiskt, teckna kroki, spela i ett band, starta en podcast, arrangera en festival eller sätta upp en teaterföreställning? Gör det som en studiecirkel!

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila