Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Vad är ett kulturarrangemang

Vad är ett kulturarrangemang?

Kulturarrangemang sker inför publik och ska bidra till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Det kan handla om till exempel föreläsningar, föreställningar, utställningar eller filmvisningar. Nedan hittar ni reglerna för kulturarrangemang som har bestämts av Folkbildningsrådet.

Kulturarrangemang
Med kulturarrangemang avses förläsning,
sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik.

Kulturarrangemang
Arrangemangen ska vara så utformade i tid och rum att dom bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.

Kulturarrangemang
Ett kulturarrangemang som rapporteras för statsbidrag pågår minst i 30 minuter.

Kulturarrangemang
Kulturarrangemang genomförs vid ett givet tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande.
Kulturarrangemang kan inte ges på distans.

Kulturarrangemang
Utställningar kan endast rapporteras en gång per plats den visas (normalt den första utställningsdagen), oavsett visningstidens längd.

 

Kulturarrangemang
Folkuniversitetets roll som anordnare av ett kulturarrangemang ska tydligt framgå vid marknadsföring, inbjudan till och genomförande av varje arrangemang. Rapporteras verksamheten för statsbidrag måste det tydligt framgå att Folkuniversitetet är ansvarig anordnare.

Kulturarrangemang
Vid varje kulturarrangemang ska det finnas en företrädare för Folkuniversitetet närvarande. I de fall företrädaren inte är anställd direkt av Folkuniversitetet ska ansvaret klargöras särskilt. Företrädaren ansvarar för arrangemangets genomförande och rapportering.

Kulturarrangemang
Ett kulturarrangemang kan innehålla flera inslag med olika medverkande. För att redovisa som olika arrangemang under samma dag ska de vara tydligt avgränsade i tid och rum. De ska också vara planerade och annonserade som olika arrangemang.

 

Starta studiecirkel

Toggle module

För er som startat

Toggle module

Världens största musikfestival

Toggle module

5-11 oktober i hela landet.

© 2015 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer