Skrivarlinjen - projekt, ettårig utbildning - Skrivarakademin i Stockholm

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Skrivarlinjen  projekt

Skrivarlinjen projekt, ettårig utbildning

Konst- och kulturutbildning i litterär gestaltning – avancerad nivå – heltid

Till ansökan

Sitter du med ett skrivprojekt som du har kommit en bit med, eller som kanske rent utav börjar bli färdigt? Det kan till exempel vara ett manus till en roman, eller en novell- eller diktsamling. Du kanske redan har gått en grundläggande skrivarutbildning – antingen hos oss på Skrivarakademin eller på en annan skrivarskola – eller så har du gått flera fristående kurser och på så sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Skrivarlinjen projekt är unik genom sin bredd. Skrivarakademin har under sina drygt tjugo år som utbildare inom litterär gestaltning utvecklat en solid metodik för att arbeta med texter i olika utvecklingsstadier. Ett flertal yrkesverksamma författare, aktiva inom en rad olika genrer, undervisar hos oss vilket gör att vi kan hjälpa våra studerande med alla typer av text inom det skönlitterära fältet. Hos oss arbetar lärare specialiserade på barn- och ungdomslitteratur, poesi, dramatik och filmmanus. Inom vuxenprosan är vi duktiga på att lära ut de hantverksmässiga grunderna i traditionellt berättande likaväl som mer experimentell och gränsöverskridande prosa. Vi har också en stor sakkunskap inom genrelitteratur så som spänningsroman, kriminalroman och skräck.

Skrivarlinjen projekt är en studiemedelsberättigande och författarledd utbildning som vänder sig till dig som vill vidareutveckla ditt skrivande på heltid. Under två terminer får du en unik förutsättning att utveckla ditt skrivprojekt – att på djupet lära känna dina karaktärers drivkrafter och motiv, att utveckla din berättelses tematik, samt att finslipa ditt skrivsätt stilistiskt och språkligt.
Utbildningen är på svenska, såväl i undervisningen som i deltagarnas texter. Enstaka textexempel på engelska kan förekomma. Lärarledda lektioner hålls torsdagar och fredagar

Utbildningens syfte

Skrivarlinjen projekt är en utbildning i litterär gestaltning. Utbildningen bedrivs på en eftergymnasial nivå och förbereder dig som studerar för att kunna verka yrkesmässigt som författare. Utbildningen bygger på att du har påbörjat och önskar arbeta vidare med ett längre skivprojekt. Genom utbildningens olika kurser och kursmoment får du verktyg att sätta in ditt eget författarskap i en större litterär kontext. Därmed får du redskap att utveckla din text och din identitet som författare, avseende poetik, språk, stil, form, genre och tematik. Som studerande får du också en genomgång av litteraturbranschen och förberedelse för att kunna knyta kontakter inom densamma. Författaryrket finns exempelvis inom bok-, e-bok-, film-, teater- och spelbranschen. Författare verkar också ofta som texthandledare, lärare i litterär gestaltning, samt som lektörer, redaktörer eller korrekturläsare inom förlagsbranschen.

Utbildningen bedrivs efter följande huvudlinjer:

  • Eget projekt
  • Föreläsningar och seminarier
  • Textsamtal

Under utbildningen vidareutvecklar du som studerar ett eget skrivprojekt. Genom textsamtal och handledning får du respons på din text och utvecklar på så vis din förmåga att bearbeta och vidareutveckla text, samt att fatta konstnärliga beslut. Ett skrivprojekt kan till exempel bestå av en roman, en novellsamling eller en diktsamling.

Föreläsningar och seminarier syftar till att ge dig som studerar en fördjupad kunskap om litteraturens olika uttryckssätt, och en förståelse för den stora variationsrikedom som representeras av olika typer av författarskap. Föreläsningar och seminarier kopplas i hög utsträckning till ditt och dina kurskamraters unika skrivprojekt och de behov som utifrån dessa uppstår i gruppen. De kan också syfta till att öka medvetenheten om litteraturvärlden i stort.

Inom ramen för kursen branschkunskap presenteras litteraturbranschens olika delar. Under kursen stärker du din förmåga att presentera ditt eget projekt för en branschaktör.

Textsamtalen utgör en av utbildningens mest bärande delar. I textsamtalen utvecklar du som studerar din förmåga att läsa och ge konstruktiv respons på andras texter genom att aktivt delta i samtalen. Genom att du själv får återkoppling på dina texter av läraren och av övriga studerande utvecklar du din förmåga att bearbeta och vidareutveckla text, samt att fatta självständiga konstnärliga beslut.

Skrivarlinjen projekt är en Konst- och kulturutbildning. Det innebär att den har statligt stöd och står under Yrkeshögskolemyndighetens tillsyn.

Skrivarutbildningar

Toggle module

Viktiga datum

Toggle module

Läsåret 2018/19:
Utbildningarna startar 27/8 2018 och avslutas 31/5 2019.
Schemalagd tid i klassrummet: Tor-fre.

Vi gör skillnad

Toggle module

Facebook

Toggle module