Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Umeå Internationella Gymnasium

Om skolan

Hos oss får du läsa de kurser du behöver för att kunna söka vidare till högskolor i Sverige och utomlands. Du får också lära dig studieteknik och arbetsmetoder som underlättar högre studier och ger dig ett försprång gentemot andra studenter.  Vill du läsa vidare efter gymnasiet är det smart att välja vår skola. Du får en bra och bred grund att stå på med obegränsade valmöjligheter i framtiden. Du väljer också en rolig och stimulerande skola med dokumenterat goda resultat, där du alltid är i centrum.

Mål

Skolans viktigaste mål är att förbereda för vidare studier. Det förutsätter ett tydligt resultatfokus, men också att man har hela individen i blickfånget. Vi sätter stort värde på att du utvecklas som person, det är en förutsättning för allt lärande. 

"Man får en personlig utveckling samtidigt som man får utbildning. Det är nog det jag är mest nöjd med." Ida Norberg, avgångselev 2009

Metoder

Arbetsuppgifterna är varierande, därmed blir naturligt nog arbetsformerna många. Men nyckelord som aktivitet, sammanhang och kommunikation förenar dem alla. Du gör djupdykningar i enskilda ämnen, men ofta utgår du ifrån verkliga problem och tar hjälp av kunskaper i flera ämnen i arbetet med att hitta lösningen. Det kritiskt granskande perspektivet, och förmågan att bedriva egna projekt, ta ansvar och samarbeta är viktiga egenskaper som du förvärvar hos oss. Vi lägger stor vikt vid att du utvecklar din egen "röst", ditt eget kreativa sätt att uttrycka dig på - i såväl den estetiska som den teroretiska undervisningen. 

Det personliga tilltalet och samtalet som väg till lärande och utveckling är skolans röda tråd. Det goda samtalet kan både vara spontant och planerat. Skolans lilla format gör det enkelt att komma i kontakt med lärare och övrig personal när du behöver det. Om samtalet rör långsiktiga utvecklingsmål och reflexion över uträttat arbete behövs en annan typ av samtal. Därför har du  kontinuerligt samtal (egen tid) med dina lärare under dina tre år hos oss. En hel del av dessa samtal är inbokade i förväg, men det finns också tid för mer spontana samtal när du så behöver.

Mångfald & möjligheter

Att internationalisering är skolans profil framgår av namnet. För oss betyder det mångfald och möjligheter. Att undervisande lärare i språk har undervisningsspråket som modermål är ett exempel på mångfald. Men du möter också mångfalden i våra kurser och vårt sätt att arbeta. Olika sätt att se, olika perspektiv bryts ständigt mot varandra. Möjligheterna att skaffa dig egna erfarenheter av andra kulturer, språk och människor möter du också på ett vardagligt plan. Men vi ger dig också bokstavligt talat  möjligheten att resa ut i världen för att se, uppleva och erfara på egen hand.

Miljö

Skolan är belägen i ett lugnt område nära Umeå centrum. Lokalerna är kulturminnesmärkta, charmigt och stilfullt inredda men modernt utrustade. Huset befolkas av både vuxna och ungdomar, vilket skapar en dynamisk men lugn studiemiljö. Skolans arbetslag är en tight fungerande enhet. Flexibilitet och lyhördhet inför elevernas behov är inga hyllvärmande honnörsord, utan en levande handlingsregel. Lärarna är kända för sin goda ämnesmässiga kompetens och djupa engagemang i elevernas lärande och personliga utveckling. 

Trivsel är centralt för goda resultat. Skolan arbetar aktivt och systematiskt för att skapa en trivsam skolmiljö och väl fungerande arbetsgrupper. Årligt återkommande utvärderingar, såväl egna som externa, visar på att vi lyckas. Nyckeln till framgång är enligt vår mening inflytande och delaktighet. Inflytande över den fysiska arbetsmiljön men också i frågor som rör undervisningens innehåll och genomförande. Om verksamheten fungerar får eleverna påverka inte bara deras egen studiesituation utan också sätta unika avtryck i hela verksamheten - våra elevaktiva terminsavslutningar är ett levande exempel på hur långt vi kan nå.

Om skolan

Toggle module

Boka personligt besök

Toggle module
Personligt besök på UIG
Toggle module

Schoolsoft

Toggle module

Följ oss på Instagram!

Toggle module
@uig_umea