Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Språkprojektet Nordplus

Språkprojektet Nordplus

Under våren 2016 initierade Kungstensgymnasiet Nordplus Språkprojekt i samarbete med gymnasieskolor i Danmark och Norge. Syftet med projektet "Skandinavisk medvetenhet i en global tid"är att få igång en kunskapsutveckling i såväl nordiska språk som i digital teknik i språkundervisningen.

Mer information

Språk och teknik hänger ihop i dagens samhälle och därför är det viktigt att de befruktar varandra i undervisningen. På Kungstensgymnasiet tar vi språkundervisning på allvar och placerar oss på frontlinjen när det gäller språkinlärning. Språk och kunskapsutveckling hänger också ihop och därför är frågor om språkutveckling viktigt för alla lärare, inte bara språklärare. Att tillsammans med kollegorna i nordiska språk försöka utveckla och tydliggöra språkdidaktik och pedagogik leder till en allmän skolutveckling och kan bidra till att lyfta modersmålet i all undervisning.

Vi kommer att ha ett antal nätverksträffar i Sverige, Danmark och Norge under projektets gång. Varje land har ansvar för att leda nätverksträffarna, förankra utvecklingsprojektet och att beskriva arbetets möjligheter och utmaningar.

Projektet påbörjades under höstterminen 2016 och avslutas vårterminen 2019. Våra samarbetspartners är Aarhus Statgymnasium i Aarhus, Danmark och Frogn Videregående skole i Dröback, Norge. Kungstensgymnasiet ansvarar för koordination och kvalitet av projektet. Koordinator är Amie Kronblad, amie.kronblad@folkuniversitetet.se

Våra samarbetspartners:

Århus Statsgymnasium 
www.aarhusstatsgymnasium.dk

Forsiden - Frogn videregående skole
www.frogn.vgs.no

Schoolsoft

Toggle module

Kungstensgymnasiets julfilm

Toggle module