Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Kungstensgymnasiet skriver digital historiebok med sex andra skolor i Europa

Kungstensgymnasiet skriver digital historiebok med sex andra skolor i Europa

I veckan får Kungstensgymnasiet besök av elever och lärare från sex gymnasieskolor i Malaga, Rom, Paris, Berlin, Krakow och Tallinn. Tillsammans ska eleverna arbeta fram de sista avsnitten i en digital europeisk historiebok som de arbetat med under två år.

Projektet går under namnet Travelling Across Europe Through History och är ett Comeniusprojekt, finansierat med EU-medel.

- Att möta människor från andra kulturer och nya miljöer är det underliggande syftet med hela projektet. Det här är det stora EU-projektet i liten skala. Genom att eleverna möts skapar man större förståelse för varandras olikheter. Det blir mindre "vi" och "dem" och förhoppningsvis mindre främlingsfientlighet, säger Per Persson, Kungstensgymnasiets rektor.

Under de två senaste åren har Kungstensgymnasiets elevrepresentanter rest till de olika länderna för att utbyta kunskap och skaffa erfarenheter. Under de veckolånga studiebesöken hos varandra har de olika länderna gett sina perspektiv på olika frågor.

Ämnen som har avhandlats är frihet/revolution, migration och religion, manligt/kvinnligt och generation 68. Men även teman som minoriteter, politiska mord, världskrigen och välfärdssystem.
Tanken är även att eleverna vid sidan av arbetet med historieboken också ska hinna lära känna landet de besöker, både genom utflykter och via vardagslivet i familjerna de bor hos.
- Eleverna kände inte varandra innan projektet, men nu har de fått starka band och det blir tydligt när man ser eleverna byta adresser och gråtande fotografera varandra när de skiljs åt! säger Per Persson.

För mer information kontakta Per Persson, rektor på Kungstensgymnasiet
per.persson@folkuniversitetet.se eller 070-169 77 50