Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Magnus Brile

VA-projektör nyckelroll i ett hållbart samhälle

Utbildade VA-projektörer har en spetskompetens som krävs för en hållbar samhällsutveckling. Arbetsmarknaden ser ljus ut, enligt Magnus Brile på Luco AB.

Magnus Brile är byggingenjör och driver teknikkonsultbolaget Luco AB som är verksamt inom bygg- och infrastruktursektorn. Företaget arbetar nästan bara med vattenprojektering i olika former – allt från stora exploateringsprojekt som sträcker sig över flera år till korta uppdrag.

Ett typiskt uppdrag är att hjälpa kunder med dagvattenhantering, vilket innebär att se till att förorenat regnvattnet inte rinner ut i naturen utan tas om hand på bästa sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Att kontrollera och leda förorenat dagvatten bort från till exempel vattendrag och skapa en hållbar vattenmiljö är en relativt stor del av arbetet idag. För att inte tala om den översvämningsproblematik vi har på många platser, säger Magnus Brile.

Han menar att arbetsmarknaden ser ljus ut för VA-projektörer. Dels för att det kommer att byggas mycket under de närmaste åren, dels för att många av de vattenledningar som finns har flera år på nacken och kommer att behöva bytas ut. Även reningsverken runt om i landet utsätts för allt strängare miljökrav och har en stor efterfrågan på just VA-projektörer.

– Som konsulterande VA-projektör är datorn det främsta redskapet, men man träffar även mycket kunder och jobbar i olika projektgrupper. Det är en rolig vardag, säger Magnus Brile.

– VA-projektören kommer att ha en nyckelroll inom konstruktion i framtiden. Det är en spetskompetens som behövs för att samhällen ska utvecklas på ett hållbart sätt eftersom mycket av arbetet går ut på att skapa en så hållbar vattenhantering som möjligt, fortsätter han.

 


  • Vi har flera yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad, bland annat som VA- och anläggningsprojektör och rörnätstekniker.

    Samhällsbyggnad, byggteknik

    Vi har flera yrkeshögskoleutbildningar inom samhällsbyggnad, bland annat som VA- och anläggningsprojektör och rörnätstekniker.

Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands