Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Arbetsmiljöingenjör, Göteborg

Arbetsmiljöingenjör

GÖTEBORG/MÖLNDAL. Pågående utbildning. Arbetsmiljöingenjörens roll är att ta ett helhetsgrepp om både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i en organisation. Som nyutbildad arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes då efterfrågan på kompetensen är stor.

Arbetsmiljöingenjör, Göteborg

Fakta

Utbildningen Arbetsmiljöingenjör är en tvåårig YH-utbildning som bedrivs på heltid. Den är upplagd som en deldistansutbildning där huvudparten av undervisningen genomförs med hjälp av Folkuniversitetets digitala kursplattform Moodle. Under utbildningens två år ingår även fysiska träffar - 28 utbildningsdagar - som genomförs på plats på Folkuniversitetet i Göteborg. I utbildningen ingår två perioder med Lärande i arbete (LIA). Folkuniversitetet samarbetar i denna utbildning med RSM&CO som är experter inom arbetsmiljöområdet, och de bidrar till utbildningen bl a med lärarkraft, fackkunskap och näringslivskontakter. Du bör behärska Officepaketet (Word, Excel och Powerpoint) och vara bekväm med att arbeta både individuellt och i grupp. 

Sista ansökningsdatum:
Pågående utbildning
Omfattning:
2 år, 400 YH-poäng
Studietakt:
Heltid, deldistans
Antal platser:
30
Antal veckor LIA:
24
Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arbetsmiljöingenjör
Arbetsmiljösamordnare
Skyddsingenjör
Arbetsmiljöhandläggare
Arbetsmiljökonsult

Arbetsmarknad

Arbetslivet har idag svårt att hitta personer med spetskompetens inom området och med stora pensionsavgångar, nya lagkrav och tidigare avsaknad av sammanhållen utbildning inom området ter sig framtiden ljus för nyutbildade arbetsmiljöingenjörer. Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsmiljöingenjör, -handläggare, -konsulent, -chef, -samordnare, skyddsingenjör.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall du självständigt kunna ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna och kunna leda och, vid behov, förändra arbetsmiljöarbetet i en organisation enligt gällande krav. Du skall kunna engagera medarbetare och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen utifrån dina kunskaper om produktion och inre och yttre miljö. Du skall även ha kunskap om såväl fysiska som psykosociala och organisatoriska aspekter på arbetsmiljön. Efter avslutad utbildning skall du även kunna veta när och hur specialister och konsulter ska anlitas, samt hur deras arbete ska bedömas ur teknisk och ekonomisk synpunkt.

Kurser

 • Allmän arbetsmiljökunskap
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • LIA 1
 • Belastningsergonomiska faktorer
 • Fysikaliska faktorer
 • Kemiska faktorer
 • Yttre miljö
 • LIA 2
 • Arbetsmiljöarbetets styrning
 • Examensarbete

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Kontaktinformation:

Telefon: 010 - 516 18 11

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tack för visat intresse, vi kontaktar dig inom kort!

Arbetsmiljöingenjör

Toggle module
Toggle module

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer