Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
NorrSen

Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

NorrSen är en ideell förening som vänder sig till personer som är 55+.Föreningens syfte att anordna studieverksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar och olika kulturaktiviteter.

Välkommen till Norrbottens senioruniversitet, NorrSen!

Vi vill vara ett attraktivt forum för seniorer i hela Norrbotten som vill skaffa sig nya kunskaper och färdigheter, utveckla sina intressen och kreativa sidor, pröva på nya aktiviteter, lyssna på intressanta föreläsningar, diskutera angelägna frågor eller dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter genom att själva föreläsa eller leda studiegrupper.

Bli medlem

Toggle module

Så här blir du medlem i NorrSen

Det enda villkoret är att du eller din partner (maka/make eller sambo) är 55+ eller pensionär och att du betalar in 200 kronor på bankgiro 516-3464.

Glöm inte att uppge namn, telefon och e-postadress.

Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

är en ideell förening
som vänder sig till personer som är 55+
E-post:
Medlem.NorrSen@gmail.com