Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

×
Sök Meny
Du är här:
Senioruniversitet, Pensionärsuniversitet

Senioruniversitet

Senioruniversitet och pensionärsuniversitet, av pensionärer för pensionärer. Föreningar för "Tredje ålderns universitet" - finns på universitets- och högskoleorter i Sverige och utomlands. De är politiskt, fackligt och religiöst obundna.

Sammanlagt är det ett 30-tal föreningar med över 25 000 medlemmar över hela landet som bedriver verksamhet i samarbete med Folkuniversitetet. Till stor del består verksamheten av studiecirklar och föreläsningar.

 • Bollnäs senioruniversitet

  Bollnäs senioruniversitet bildades år 2000 och är en partipolitiskt och religiöst neutral förening som är öppen för alla pensionärer. De erbjuder föreläsningar, kurser och studieresor för sina ca 200 medlemmar.

 • Christianstads Pensionärsuniversitet

  Christianstads Pensionärsuniversitet (ChriPU) samarbetar med Folkuniversitetet i Kristianstad.

 • Falu senioruniversitet

  ... av Seniorer för seniorer. Falu Senioruniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden med syfte att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av föreläsningar, studiebesök, studiecirklar m.m.   

 • Härnösands pensionärsuniversitet

  Härnösands pensionärsuniversitet (HPU) för Dig som har lust att lära även efter pensioneringen.

 • Kalmar Senioruniversitet

  Kalmar Senioruniversitet är en ideell förening, vars syfte är att anordna föreläsningar, studiecirklar, studiebesök mm. Föreningen är öppen för alla, som fyllt 55 år, och som helt eller delvis lämnat yrkeslivet.

 • Karlstads Pensionärsuniversitet

  För pensionärer av pensionärer.

 • Kungsbacka Pensionärsuniversitet

  Pensionärsuniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt, som vill förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan pensionärer.

 • Lunds Senioruniversitet

  Lunds senioruniversitet är öppet för alla som fyllt 55 år i Lund med omnejd som vill ha nya och ökade kunskaper om vår omvärld.

 • Nordvästra Skånes Senioruniversitet

  Nordvästra Skånes Senioruniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades i april 2013 och är till för dig som är 55+ eller uppbär pension av något slag.

 • Norrbottens senioruniversitet, NorrSen

  NorrSen är en ideell förening som vänder sig till personer som är 55+. Föreningens syfte att anordna studieverksamhet i form av föreläsningar, studiecirklar och olika kulturaktiviteter.

 • Pensionärsuniversitetet Gävle

  Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG) är en förening för pensionärer som vill lära mer. Vi anordnar föreläsningar i aktuella ämnen varje vecka samt arrangerar temadagar och resor för våra medlemmar.

 • Pensionärsuniversitetet Halmstad

  Bli medlem i Folkuniversitetets kursverksamhet för och av pensionärer i Halmstad!

 • Senioruniversitetet Växjö

  För pensionärer av pensionärer. Senioruniversitetet är öppet för alla kategorier pensionärer i Växjö med omnejd.

 • Senioruniversitetet Borås

  En ideell förening som är öppen för alla. I samverkan med Folkuniversitetet erbjuder vi intressanta studiecirklar, föredrag och resor.

 • Senioruniversitetet Gotland

  Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till Folkuniversitetet på Gotland. Föreningen är liksom Folkuniversitetet politiskt, fackligt och religiöst obunden.

 • Senioruniversitetet i Göteborg

  Senioruniversitetet i Göteborg (GSU) startades 1984 och har till syfte att förmedla kunskap och ge stimulerande samvaro seniorer emellan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet /Kursverksamheten vid Göteborgs universitet.

 • Senioruniversitetet i Stockholm

  Senioruniversitetet i Stockholm är en ideell förening som verkar genom frivilliga medlemsinsatser. Vår idé är att erbjuda ett forum för studieintresserade pensionärer över 55 år som söker en studiegemenskap med likasinnade. Studierna kan därigenom läggas upp så att deltagarnas rika livserfarenhet beaktas och aktiviteterna organiseras i former som passar för seniorer. Vårt ursprung i universitetsvärlden borgar för en hög kvalitet i verksamheten.

 • Senioruniversitet i Västerås

  SUV Senioruniversitetet Västerås är en ideell förening som erbjuder studiecirklar, föreläsningar och studieresor för aktiva seniorer.

 • Senioruniversitetet Jönköping

  Vi är en ideell förening – för seniorer av seniorer – som bildades i januari 2005. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att tillvarata de äldre medborgarnas intresse för allmänbildning, särskild förkovran och kulturellt utbyte oberoende av grundutbildning, yrkesbakgrund och tidigare studieverksamhet.

 • Senioruniversitetet Linköping

  Vår förening är öppen för alla seniorer som fyllt 55 år. Vi vill erbjuda våra medlemmar stimulerande studiecirklar, intressanta föredrag, resor och konstvisningar - allt för att ha trevligt tillsammans och få nya kunskaper.

 • Senioruniversitetet Motala

  Motala/Vadstena Senioruniversitet startade 2006 och har till syfte att förmedla kunskap i stimulerande samvaro seniorer emellan.

 • Senioruniversitetet Norrköping

  Senioruniversitetet i Norrköping drivs som en förening och är öppen för alla kategorier seniorer i Norrköping med omnejd. Senioruniversitetet är ideellt, fackligt och religiöst obundet och organisatoriskt knutet till Folkuniversitetet. Välkommen som medlem.

 • Senioruniversitetet Sollefteå

  Senioruniversitetet i Sollefteå är en kunskapsorganisation, politiskt och religiöst obunden, som förmedlar kunskap på akademisk nivå.

 • Senioruniversitetet Sundsvall

  SUS är en ideell förening som är politiskt, religiöst och fackligt obunden.

 • Skara senioruniversitet

  Vi är en ideellt och politiskt obunden förening, för seniorer i Skara med omnejd.

 • Skaraborgs Senioruniversitet

  Skaraborgs senioruniversitet erbjuder föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Senioruniversitetet är en politiskt och religiöst obunden förening öppen för alla över 55 år.

 • Umeå Senioruniversitet

  Välkommen till Umeå Senioruniversitet

 • Uppsala Senioruniversitet

  Folkuniversitetet och föreningen Uppsala Senioruniversitet inledde sitt samarbete hösten 1979. I dag har Uppsala Senioruniversitet ca 3000 medlemmar.

 • Varbergs Senioruniversitet

  Senioruniversitetet är en ideell förening, som bedrivs politiskt och religiöst neutralt, som vill förmedla kunskaper och kontakter för givande social samvaro mellan seniorer.

 • Örebro Senioruniversitet

  Örebro Senioruniversitet - ÖSU - är en ideellt och politiskt obunden förening för pensionärer som vill lära mer på ett enkelt och trevligt sätt, utan inslag av tentamina eller betyg.

 • Örnsköldsviks Senioruniversitet

  Välkommen till vårt senioruniversitet! Senioruniversitetet i Örnsköldsvik, ÖSU, är en ideell organisation - religiöst och politiskt obunden.

 • Östersunds pensionärsuniversitet

  Östersunds pensionärsuniversitet (ÖPU) för Dig som har lust att lära och umgås även efter pensioneringen.

 • Starta ett eget senioruniversitet

  Starta ett senioruniversitet på din ort!

© 2017 Folkuniversitetet. Alla rättigheter reserverade.

Om webbplatsen Organisationsnummer